Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  Makrolidy

  Są to związki lipofilne, z centralnie ułożonym jądrem laktamowym, zawierającym 12 - 16 atomów węgla, prawie pozbawione wiązań podwójnych, nie zawierające atomów azotu (wyjątek: azalidy, dzięki czemu posiadają one rozszerzone działanie przeciwbakteryjne oraz lepsze parametry farmakokinetczne)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody hodowli bakterii beztlenowych

  Beztlenowe metody hodowli bakterii prowadzi się eliminując ze środowiska hodowlanego tlen następującymi metodami:

  •    fizycznymi - np. wypompowanie tlenu ze środowiska lub przez hodowlę bakterii w pożywce płynnej zawierającej tkankę zwierzęcą (kawałki wątroby, nerki lub mięśnia sercowego np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glikopeptydy

  Są to związki wielkocząsteczkowe, heterocykliczne, które ze względu na swoją wielkość źle penetrują do tkanek i narządów. Należą do najstarszych antybiotyków, do grupy bakteriobójczych, których podstawowym mechanizmem działania jest zaburzenie drugiego etapu syntezy peptydoglikanu ściany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizmy chorobotwórczości bakterii

  Czynniki zjadliwości to cechy charakterystyczne bakterii umożliwiające im wywoływanie chorób. Bakterie mogą mieć ich jeden lub więcej. Niektóre (wspólne dla rodzaju / gatunku) powstały w drodze ewolucji, inne zaś (znamienne dla szczepu) zostały nabyte w wyniku wymiany genetycznej. Medycyna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /5 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unikanie odpowiedzi immunologicznej

  Wiele czynników zakaźnych stworzyło mechanizmy, które pozwalają im uniknąć eliminacji przez swoiste i

  nieswoiste mechanizmy obrony.

  a)    otoczki antyfagocytarne - wykrywane u G(+)/(-) i drożdży, zapobiegają fagocytozie lub chronią już pochłonięte bakterie przed enzymami proteolitycznymi; hamowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /7 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METABOLIZM I FIZJOLOGIA BAKTERII

  Metabolizm jest to całokształt przemian zachodzących w komórce, obejmujący setki reakcji biochemicznych. Składają się nań:

  •    anabolizm (metabolizm biosyntetyczny) - reakcje syntezy prowadzące do wytworzenia prostych związków (cukry proste, aminokwasy, zasady purynowe i pirymidynowe kwasy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genom bakterii

  Na genom bakteryjny składają się: nukleoid (genofor, chromosom), plazmidy, profagi (np. Mu) oraz genetyczne elementy translokacyjne (tj. sekwencje insercyjne - IS, transpozony - Tn oraz integrony)

  Plazmidy są to pozachromosomalne czynniki genetyczne, autonomiczne replikony, posiadające własny układ...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczki (glikokaliks, śluz polisacharydowy)

  Otoczki - bakteryjne egzopolimery (polimery zewnątrzkomórkowe) o grubości 0,2-1,0 um, ściśle związane ze strukturami powierzchniowymi komórki bakteryjnej. Synteza otoczek jest kontrolowana genetycznie, ale może być też zależna od warunków środowiska (np. obecność CO2 indukuje syntezę otoczki u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność mutacyjna

  Ze względu na czynnik sprawczy mutacje dzielimy na: spontaniczne (np. oporność na streptomycynę zachodzą z niską częstością (10-7 w przeliczeniu na populację bakterii) oraz na indukowane czynnikami mutagennymi zwiększającymi wielokrotnie częstość występowania mutacji (promieniowanie UV, kwas...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzęski

  Nitkowate, cylindryczne twory - aparat ruchu wielu gatunków bakterii Gram(+) i Gram(-). Rzęski zbudowane są z 3 części: włókna, haczyka i ciałka podstawowego (bazalnego).

  -    Włókno - zbudowane z monomerów białka (flagelliny) cechującego się immunogennością (antygen H). Stosując metody...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 760

  praca w formacie txt

Do góry