Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  KONKURENCJA

  Typ interakcji międzygatunkowej negatywnej polegający na współzawodniczeniu o taki sam czynnik środowiskowy (pokarm, światło, przestrzeń). Konkurencja jest tym ostrzejsza, im dwa gatunki są bliżej spokrewnione i mają bardziej podobne wymagania życiowe. Np. wypieranie szczura śniadego przez szczura...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSERWANTY (środki konserwujące)

  Substancje chemiczne przedłużające przydatność do spożycia lub użycia określonych produktów spożywczych (dodatki do żywności, por. benzoesan sodu), kosmetycznych lub innych produktów chemicznych.

  Przeciwutleniacze lub antybiotyki hamujące rozwój drobnoustrojów/ (grzybów i bakterii), określane...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSUMENCI

  Organizmy odżywiające się gotową materią organiczną. Uzyskują ją, zjadając inne organizmy. W łańcuchach troficznych wyróżniamy konsumentów I, II i 'wyższych rzędów. Konsumenci I rzędu to rośiinożercy, np. zając, stonka, krowa; konsumenci li rzędu to drapieżcy odżywiający się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKI SOLNE

  Występują w skrzelach ryb, biorą udział w osmoregulacji. U ryb słodkowodnych wychwytują z przepływającej wody brakujące jony. Natomiast u ryb kostnoszkieletowych morskich wydalają nadmiar jonów.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKI - TYPY

  Kształty komórek związane są z pełnioną funkcją; mogą być sześcienne, walcowate, wydłużone. Najpierwotniejszą postacią jest kula. Niektóre komórki stanowią samodzielne organizmy, np. bakterie, pierwotniaki, niektóre glony i grzyby, inne wchodzące w sktad organizmów nie są w stanie samodzielnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKOWA TEORIA

  Teoria, zgodnie z którą -» komórka jest podstawowym elementem strukturalnym każdego organizmu, a zarazem jego podstawową jednostką funkcjonalną. Do powstania teorii komórkowej przyczyniły się badania prowadzone przez botanika iyiatthiasa Schleidena i zoologa Theodora Schwanna, ostateczną jej definicję...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKI LEYDIGA

  Wielokątne, dwujądrzaste, pokryte mikrokosmkami komórki śródmiąższowe, zlokalizowane w męskich gonadach (jądrach). Zawierają specyficzne dla nich białkowe kryształki Reinkego. Odpowiedzialne za wytwarzanie androgenów (męskich hormonów płciowych), m.in. testosteronu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPARTMENTACJA, mikro kompartmentacja

  Zróżnicowanie cytopłazmy komórek eukariotycznych, wynikające z jej podziału na wiele obszarów ograniczonych błonami białkowo-lipi-dowymi. Kompartmentacja pozwala na stworzenie w komórce szeregu odrębnych obszarów, z których każdy charakteryzuje się odmiennymi warunkami. Poszczególne kompartymenty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMÓRKI OKŁADZINOWE

  Komórki gruczołów zlokalizowanych w błonie śluzowej żołądka, odpowiedzialne za wydzielanie kwasu solnego i czynnika wewnętrznego (Castle’a, gastromuko-proteina), który umożliwia wchłanianie witaminy B12.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPLEMENTARNOŚĆ

  Tworzenie wiązań wodorowych pomiędzy poszczególnymi zasadami azotowymi w dwuniciowym DNA i RNA. Komplementarnymi zasadami są: A i T/U jak również C i G. pomiędzy A i T/U występują dwa wiązania wodorowe, zaś pomiędzy C i G trzy wiązania wodorowe.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /274

  praca w formacie txt

Do góry