Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  KORZENIONÓŻKI, Rhizopoda

  Gromada pierwotniaków z typu zarodziowe. Należą do niej zarówno osobniki jedno-, jak i wieiojądrowe.

  Komórka pokryta jest cienką, elastyczną błoną komórkową. Wytwarza tzw. nibynóżki (pseudopodia), które pełnią funkcję organelli ruchu. U niektórych występują skorupki z otworami, przez które...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORA PIERWOTNA

  Warstwa tkanek roślinnych w korzeniu i łodydze występująca między skórką a walcem osiowym. Najlepiej rozwinięta jest w korzeniu, ma charakter tkanki miękiszowej zasadniczej lub spichrzowej. W łodydze zewnętrzna warstwa kory pierwotnej może różnicować się w koienchymę, a wewnętrzna w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORZEŃ

  Wegetatywny, najczęściej podziemny organ osiowy roślin naczyniowych, jego zasadnicze funkcje to utrzymywanie rośliny w podłożu, pobieranie wody i soli mineralnych. W budowie morfologicznej korzenia wyróżnia się szczytowo umiejscowiony stożek wzrostu (pierwotna tkanka merystematyczna) chroniony przez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORDAITY

  Wymarła klasa podgromady nago nasienne. Żyły przede wszystkim w karbonie i permie, Były dużymi (do 30 cm) drzewiastymi roślinami o przyroście wtórnym. Silnie rozgałęziona korona pokryta była spiralnie ustawionymi, wstę-gowatymi liśćmi. Miękisz asymilacyjny był zróżnicowany na palisadowy i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KORZEŃ PRZYBYSZOWY

  Korzeń, który nie wyrasta z korzenia głównego, lecz powstaje na pędzie, z wewnętrznych tkanek łodygi. Korzenie przybyszowe występują przede wszystkim na podziemnych kłączach i na płożących się pędach. Mają ogromne znaczenie w rozmnażaniu wegetatywnym roślin, powstając na fragmentach ciała...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOREK, fellem

  Wtórna, roślinna tkanka okrywająca, powstająca z miazgi korkotwórczej (fello-genu). Razem ze wspomnianym fellogenem i fel-lodermą (tkanka miekiszowa) tworzy korkowicę, tkankę okrywającą, wykształcaną w przyroście wtórnym na korzeniach i łodygach roślin nagona-siennych i dwuliściennych. Komórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /2 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOPULACJA, akt płciowy, spółkowanie

  W przypadku zwierząt wielokomórkowych jest to bezpośredni kontakt dwóch osobników różnych płci lub hermafrodytycznych, umożliwiający przekazanie -» nasienia do dróg rodnych samicy. Wprowadzenie nasienia umożliwiają różnie wykształcone narządy kopulacyjne.

  U wielu zwierząt kopulację poprzedzają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONWERGENCJA, ewolucja zbieżna

  Występowanie zbieżnych cech u organizmów należących do odległych grup systematycznych, lecz zamieszkujących takie same środowisko. Przykładem konwergencji jest opływowy kształt kręgowców wodnych - ryby, wymarły ichtiozaur, wieloryb, delfin lub białe zabarwienie zwierząt polarnych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŃCZYNY

  Wystające części ciała kręgowców służące do poruszania się. U większości zwierząt występują dwie pary kończyn: przednie (na ogół słabsze, służące do podpierania się) i tylne (mocniejsze, popychające ciało do przodu). Ryby posiadają płetwy jako narzędzie lokomocji, Z parzystych płetw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONIUGACJA

  Proces polegający na bezpośrednim przekazaniu informacji genetycznej, w postaci DNA, z jednej komórki bakteryjnej- do drugiej poprzez mostek cytoplazmatyczny, zwany czasami mostkiem koniugacyjnym, który utworzony jest z licznych białek. Tworzenie mostka koniu-gacyjnego jest uwarunkowane występowaniem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /4 380

  praca w formacie txt

Do góry