Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  Nitroimidazole

  Prekursorem tej grupy był metronidazol. W komórce ulegają one redukcji, a zredukowane alkilują DNA. Wykazują skuteczność przeciwko pasożytom: T. vaginalis, Giardia lamblia, E. hystolytica oraz przeciwko bezwzględnym beztlenowcom (najbardziej aktywny preparat). Ponieważ nie działa na tlenowce, musi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polipeptydy

  •    polimyksyny (np. kolistyna) - spektrum działania: G(-), działanie bakteriobójcze przez dezinergrujący wpływ na błonę komórkową i zmianę jej przepuszczalności, praktycznie nie obserwuje się nabytej oporności na kolistynę; źle penetruje do tkanek i narządów, nie przenika do PMR, przechodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chinolony i fluorochinolony

  Fluorochinolony w odróżnieniu od chinolonów mają w pozycji 9 atom fluoru, co wiąże się ze znacznym poszerzenie spektrum i ulepszeniem właściwości farmakokinetycznych. Są to preparaty o działaniu bakteriobójczym, zaliczane są do grupy inhibitorów gyrazy DNA (bakteryjnej topoizomerazy 2 i 4)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sulfonamidy

  Są to związki syntetyczne, blokujące wczesny etap syntezy kwasu foliowego u bakterii przez blokowanie kondensacji kwasu PABA z 2-hydropteroidyną. Mają działania bakteriostatyczne, działają tylko na namnażające się bakterie. Najszersze zastosowanie znalazł skojarzony preparat sulfametoksazol +...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antybiotyki p-laktamowe

  Stanowią najliczniejszą i najczęściej stosowaną w terapii grupę antybiotyków. Dzielą się na 5 głównych grup: penicyliny, cefalosporyny, monobaktamy, karbapenemy oraz inhibitory P-laktamaz. Wspólna cechą tych antybiotyków jest obecność pierścienia P-laktamowego, który warunkuje aktywność...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /8 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Asymilacja pierwiastków biogennych

  Źródła węgla:

  a)    organiczne związki węgla (cukry, aminokwasy, alkohole) to związki bogate w energię, w których węgiel występuje w postaci zredukowanej,

  b)    nieorganiczne (mineralne) związki węgla (CO2, H2CO3, CO32-) to związki utlenione, ubogie w energię, w których węgiel występuje na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aminoglikozydy

  Są to antybiotyki o działanie bakteriobójczym. Efekt ich działania zależy od stężenia antybiotyku w środowisku bakterii. Podstawowa jednostką strukturalną tych antybiotyków stanowi aminocukier (stąd tez nazwa). Zbudowane są z 2 lub 3 aminocukrów połączonych wiązaniami glikozydowymi z jądrem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie - utlenianie biologiczne

  Wieloetapowy proces egzoergiczny, w którym energia utlenianego substratu zostaje zmagazynowana w wysokoenergetycznych cząsteczkach ATP. Energia wiązań ATP jest wykorzystywana przez organizm do przeprowadzania reakcji endoergicznych (synteza związków organicznych) lub przekształcana w energię cieplną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tetracykliny

  Są to związki wielkocząsteczkowe, naturalne i półsyntetyczne. Składają się z 4 pierścieni karbocyklicznych o działaniu bakteriostatycznym. Mechanizm działania polega na blokowaniu biosyntezy białka na poziomie rybosomu (podjednostka 30S). Przykłady: doksycyklina i minocyklina. Charakteryzują się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podłoża mikrobiologiczne

  •    podłoża specjalne - definicje:

  -    podłoże wzbogacone - wzrost wymagających organizmów i niekiedy wykluczenie niewystarczających, np. CZ

  -    podłoże wybiórcze - hamuje wzrost bakterii innych niż poszukiwane, np. Thayer - Martin (CZ +

  4 antybiotyki, wybiórcze) dla Neisseria

  -    podłoże...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 578

  praca w formacie txt

Do góry