Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  Staphylococcus aureus

  Staphylococcus aureus - gronkowiec złocisty, jest odpowiedzialny za wywoływanie większości zakażeń gronkowcowych u ludzi.

  a)    Bakteria katalazo(+), koagulazo(+). Preferuje warunki tlenowe ale mogą być względnie beztlenowe. Jest wrażliwy na nowobiocynę oraz bacytracynę.

  Zawiera otoczkę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /4 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki chemiczne wykorzystywane w dezynfekcji

  •    Związki powierzchniowo czynne niszczą błonę lipidową zaburzając uporządkowanie białek i lipidów tworzących błonę

  -    Związki kationowe. Czwartorzędowe związki amoniowe - zwiększają przepuszczalność błony komórkowej. (Sterinol) i (Halset).

  -    Związki anionowe. Mydła, kwasy tłuszczowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyczne podstawy oporności

  Oporności drobnoustrojów na antybiotyki lub chemioterapeutyki może być determinowana informacją genetyczna zlokalizowaną w chromosomie lub w elementach ruchomych (plazmidy, transpozony, integrony). Dzieje się to na drodze mutacji lub bezpośredniego kontakt komórek.

  1.    Oporność chromosomalna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 007

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staphylococcus epidermidis

  Należy do grupy gronkowców koagulazo(-) (CNS). Jest stałym elementem flory fizjologicznej skory. Jest jedna z przyczyn zakażeń szpitalnych, u osób z obniżoną odpornością (białaczki, nowotwory, naświetlania, przeszczepy). Zakażenia CNS są związane z wprowadzaniem do organizmu ciał obcych takich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje sterylizacji

  •    sterylizacja wysokotemperaturowa

  -    bieżąca para wodna

  -    para wodna w nadciśnieniu

  -    suche gorące powietrze

  -    promieniowanie podczerwone

  •    sterylizacja niskotemperaturowa

  -    tlenek etylenu

  -    promieniowanie j onizuj ące

  -    formaldehyd

  -    plazma gazu

  Do sterylizacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja fenotypowa oporności

  Oporność na antybiotyki jest manifestowana przez bakterie przez:

  1.    Zaburzenia bariery przepuszczalności - zamknięcie kanałów porowych, przez który antybiotyk wnika do komórka; często dotyczy całej grupy antybiotyków (kanały OmpC i OmpF).

  2.    Modyfikacja miejsca docelowego wiązania antybiotyku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterylizacja wysokotemperaturowa

  •    Sterylizacj a bieżącą parą wodną (tyndalizacj a) przeprowadzana jest w aparatach Kocha lub Arnolda. Trzykrotne działanie pary wodnej przez 20-30 minut w odstępach 24-godzinnych. Metoda ta niszczy formy wegetatywne drobnoustrojów. Formy przetrwalnikowe przechodzą w formy wegetatywne niszczone w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcia związane z opornością na antybiotyki

  MRSA = metycylin-resistant S. aureus

  Mechanizm oporności polega na syntezie nowego białka PBP o niskim powinowactwie do P -laktamów. Oporne na metycylinę szczepy S. aureus syntetyzują nowe białko PBP-2 lub -2a, którego syntezę determinuje gen mecA zintegrowany w chromosomie komórki bakteryjnej w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /7 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterylizacja niskotemperaturowa

  Sterylizacja niskotemperaturowa umożliwia wyjaławianie materiałów wrażliwych na temperaturę i wilgoć

  -    Metody podstawowe: tlenek etylenu, formaldehyd, plazma, kwas nadoctowy

  -    Rzadziej: nadtlenek wodoru, ozon

  -    Metoda przemysłowa: promieniowanie jonizujące

  •    Sterylizacja tlenkiem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /3 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki

  Antybiogram - wynik oznaczenia wrażliwości szczepu bakteryjnego (czynnika etiologicznego zakażenia) na

  określony zestaw antybiotyków. Celem jest wybór leku do celowanej antybiotykoterapii.

  a)    metody jakościowe - dyfuzyjne - różne techniki, różne krążki, różna zawartość leków w krążkach Metoda...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 831

  praca w formacie txt

Do góry