Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  MEZOFITY

  Rośliny siedlisk średnio i zmienno-wilgotnych, jak pola uprawne, łąki, lasy. Występują najczęściej w strefie umiarkowanej. Mają dobrze rozwinięte tkanki przewodzące i mechaniczne, są mocno ukorzenione, posiadają liście średniej wielkości, z aparatami szparkowymi po dolnej stronie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METANEFRYDIUM

  Narząd wydalniczy zwrócony otwartym lejkiem do wtórnej jamy ciała. Po raz pierwszy metanefrydia pojawiają się u pierścienic, gdzie występują w ilości jednej pary na segment. W budowie metanefrydium wyróżnia się: orzęsiony lejek, skręcony kanalik i otwór wydalniczy uchodzący w następnym segmencie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METABOLIZM (przemiana materii)

  Ogół przemian i reakcji biochemicznych, zachodzących na terenie całego organizmu (w wyspecjalizowanych narządach i układach) oraz w poszczególnych jego komórkach (metabolizm komórkowy), niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania, wzrostu i rozwoju.

  Obejmuje całokształt przemian materii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZOGLEA

  Bezpostaciowa substancja występująca pomiędzy ektodermą a endodermą u gąbek, parzydełkowców i żebropławów. Jest wykształcana przez komórki obu tych warstw. Ma galaretowatą konsystencję, w której mogą się znajdować elementy szkieletowe lub luźno rozmieszczone komórki, najczęściej o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METHEMOGLOBINA

  Ferrihemoglobina, forma hemoglobiny, w której atomy żelaza w grupach hemowych zostały utlenione i występują w postaci jonów trójwartościowych (trzeci stopień utlenienia), a nie w formie jonów dwuwartościo-wych (drugi stopień utlenienia). Taka forma hemoglobiny traci zdolność do wiązania tlenu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAFAZA

  Jedna z faz podziału jądra komórkowego. Metafaza charakterystyczna jest zarówno dla mitozy jak i mejozy. W fazie tej dochodzi do ułożenia chromosomów w płaszczyźnie równikowej, zwanej też płytką metafazalną i przyczepianiem się wrzecion kariokinetycznych do centromerów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEZENCHYMA

  W rozwoju zarodkowym rozwija się z mezodermy. Jest specyficznym ugrupowaniem komórek, dającym początek wszystkim rodzajom tkanek łącznych. Występ uje tylko w okresie zarodkowym. Wykazuje luźną, gąbczastą strukturę, wypełnia przestrzenie między rozwijającymi się narządami.

  Składa się z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METAGENEZA

  Przemiana pokoleń u zwierząt, w której następują po sobie na przemian pokolenie rozmnażające się płciowo i bezpłciowo. Metagenezę można zaobserwować u pierwotniaków, gdzie mejoza (pregamiczna lub postgamiczna) i proces zapłodnienia występuje na przemian z podziałami mitotycznymi oraz u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mchy

  Klasa mszaków obejmująca torfowce i mchy właściwe (prątnikowce). U mchów dominuje gametofit, który ma postać ulistnionej łodyżki przytwierdzonej do podłoża chwytnikami. Sporofit mszaków stanowi bezlistna łodyżka zakończona puszką zarodnikową. Z powstających w puszce po mejozie, haploidalnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MELATONINA

  Pochodna tryptofanu: N-ace-tylo-5-metoksytryptamina. Wyizolowana po raz pierwszy w 1958 roku z szyszynki woiu. Związek konserwatywny - występujący od bakterii, glonów, roślin wyższych, aż po strunowce.

  Odgrywa istotna rolę w regulacji rytmu dobowego (snu i czuwania), wpływa korzystnie na układ...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 024

  praca w formacie txt

Do góry