Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  MIKROEWOLUCJA

  Procesy ewolucyjne, przebiegające na poziomie gatunku, w obrębie danej populacji, prowadzące do zmian częstotliwości występowania alleli w populacji, a w efekcie do tworzenia nowych form: podgatunków, a czasem i gatunków (specjacja). Czynnikami odpowiedzialnymi za zachodzenie mikroewolucji są: dobór...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIELINOWA OSŁONKA

  Białkowo-lipldowa osłonka aksonów włókien nerwowych rdzennych, obwodowego układu nerwowego, bogata w cholesterol i fosfolipidy. Powstaje w procesie mielinizacji, poprzez spiralne owijanie się wokół aksonu przekształconej błony komórek glejowych (lemocyty, komórki Schwanna).

  Nieciągła, zawiera...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROFIBRYLA

  Struktura - organizacyjna ściany komórkowej, średnicy około 25 nm. Stanowi zespół, ułożonych obok siebie, fibtyl elementarnych, może zawierać do 2000 cząstek celulozowych, W części rdzeniowej zbudowana z celulozy, w części peryferyjnej z celulozy i hemicelulozy.

  Tworzy w ścianie komórkowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘCZAKI (Mollusca)

  Typ zwierząt bezkręgowych, obejmujący około 130 tys, gatunków, ustępujący pod względem liczebności tylko -> stawonogom. Obejmuje zwierzęta o odrębnej od innych budowie, tylko w niewielu szczegółach nawiązujące do -> pierścienic. Mięczaki dzieli się na osiem gromad: bezpłytkowce (Aptacophora)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /12 806

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROFILAMENTY

  Filamenty aktynowe, jeden z rodzajów struktur tworzących cytoszkielet komórkowy, u organizmów eukariotycznych. Są to podłużne włókienka, zbudowane z globularnego białka aktyny. Poszczególne cząsteczki tego białka (określane jako G-aktyna lub aktyna globular-na), znajdujące się w cytoplazmie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘKISZ, parenchyma

  Trwała tkanka roślinna. Występuje u glonów i mszaków, jednak najbardziej rozwiniętą formę przyjmuje w organach roślin naczyniowych. Parenchyma zbudowana jest z żywych, cienkościennych komórek, zawierających duże wakuole oraz liczne -> plastydy, które na świetle przekształcają się w chloroplasty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROTUBULE

  Jeden z typów włókien białkowych, tworzących bazę dla cytoszkieletu we wszystkich rodzajach komórek eukariotycznych. Poza rolą strukturalną, mikrotubule służą do przemieszczania się organelli komórkowych wewnątrz cytoplazmy, umożliwiają ruch chromosomów podczas podziału komórkowego (wchodzą w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE GŁADKIE

  Typ tkanki mięśniowej, zbudowanej z kurczliwych, podłużnych, wrzecionowatych, ostro zakończonych komórek, zawierających jedno, centralnie umiejscowione jądro. Mięśnie gładkie pracują w sposób niezależny od woli, kurczą się powoli, ale mogą przez dłuższy czas pozostawać w stanie skurczu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIOFIBRYLE

  Ułożone równolegle zespoły zachodzących na siebie miofilamentów: cienkich (aktyna, tropomiozyna, troponina) i grubych (miozyna), składające się na włókna kurczliwe tkanki mięśniowej; średnicy 1-2 u,m.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘŚNIE POPRZECZNIE PRĄŻKOWANE

  Typ tkanki mięśniowej, motoryczna tkanka zwierzęca. Charakteryzuje się ona występowaniem ułożonych naprzemiennie ciemnych i jasnych prążków. Zbudowana jest z wydłużonych komórek, zwanych włóknami mięśniowymi, zdolnych fło kurczenia się. Wśród mięśni poprzecznie prążkowanych można...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 610

  praca w formacie txt

Do góry