Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  MORULA

  Zarodek wielokomórkowy, powstający podczas bruzdkowania całkowitego. Morula powstaje w wyniku podziałów zygoty, powstałe bal-stomery tworzą zwarty, kulisty twór o ściśle przylegających komórkach, przypominających owoc morwy (Morula alba). U ludzi zarodek osiąga ten etap rozwoju po trzech dniach i wtedy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUKOPOLISACHARYDY (MPS, glukozo-aminogiukany, GAG, śluzowielocukrowce)

  Wielocukrowce, heteropolisacharydy tworzące w połączeniu z białkami: kolagenem i elastyną (białka strukturalne) składnik tkanki łącznej: chrzęstnej, ścięgien i skóry.

  Zbudowane z łańcuchów zmodyfikowanych cząsteczek cukrów (kwas hialuronowy: kwas glikuronowy i N-acetyloglukoza-mina; siarczan...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOCZ

  Rezultat pracy nerek, płyn służący do wydalania z organizmu produktów przemiany materii, głównie związków azotowych: białek i kwasów nukleinowych. W zależności od końcowych produktów tej przemiany materii; amoniaku, mocznika i kwasu moczowego, wyróżniamy odpowiednio zwierzęta amonioteliczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIOMER, sarkomer

  Podstawowa jednostka strukturaino-czynnościowa mięśni; szerokości ok. 2-3 (im. Zbudowana z zachodzących na siebie miofilamentów (-» miofibryle), W obrazie mikroskopowym (polaryzacyjnym oraz w elektronowym) widoczny jako układ naprzemiennie ułożonych prążków: jasnych (prążki I - izotropowe, o dużej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /457

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIOZYNA

  Jedno z tzw. białek motorycznych lub motorów molekularnych, wykorzystuje ona energię uzyskaną w wyniku hydrolizy adenozyno-trójfosforanu - ATP (posiada aktywność ATP-azy) do generowania siły mechanicznej i aktywnego poruszania się w komórkach.

  Miozyna zbudowana jest w charakterystyczny sposób - jej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITOCHONDRIUM

  Organellum komórkowe występujące u organizmów eukariotycznych, w któryrn zachodzi większość procesów oddychania komórkowego: cykl Krebsa (cykl kwasu cytrynowego) oraz transport elektronów w łańcuchu oddechowym; glikoliza (pierwszy etap oddychania komórkowego) zachodzi w cytoplazmie.

  Przestrzeń...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITOZA

  Podział jądra komórkowego, prowadzącej do podwojenia ilości komórek. Mitoza nie zmienia ilości i jakości materiału genetycznego w dzielącej się komórce. W przypadku organizmów jednokomórkowych mitoza zwiększa liczbę osobników w populacji, jednakże są one identyczne genetycznie.

  U organizmów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITOZA - FAZY

  W procesie mitozy wyróżnia się 4 fazy, określane często jako fazy jądrowe:

  - profaza: w fazie tej następuje spiralizacja/kon-densacja chromosomów. Jąderko pod koniec profazy zaczyna się rozpraszać, jak również otoczka jądrowa zanika na w skutek pękania. Skondensowane chromosomy zostają zepchnięte...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROELEMENTY (pierwiastki śladowe)

  Pierwiastki chemiczne, których zawartość w organizmie nie przekracza 0,01%, a zapotrzebowanie dobowe 100 mg/dobę. Należą tu m.in. żelazo, miedź, cynk, jod, fluor, selen, chlor, mangan, molibden, kobalt, wanad, nikiel i krzem. Nie wszystkie, w przeciwieństwie do makroelementów są niezbędne do jego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIANO COLI

  Wskaźnik sanitarny, mówiący o zanieczyszczeniu badanego środowiska (woda) bakteriami typu fekalnego/kałowego. Wskaźnik ten jest liczbą, mówiącą o najmniejszej ilości próby wody, w jakiej można znaleźć jedną komórkę z tzw. grupy coli (E.coli), to znaczy im mniejsza liczba, tym zanieczyszczenie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /835

  praca w formacie txt

Do góry