Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  MUTANT

  Osobnik, którego materiał genetyczny zawiera zmiany (mutacje), nie będące wynikiem rekombinacji lub zawierający allele genów inne niż osobnik dziki, powstałe w wyniku drobnych zmian w zapisie genetycznym. Zmiany te mogą być wywołane pod wpływem czynników zewnętrznych (fizycznych lub chemicznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAD+ - dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy

  Koenzym pełniący rolę przenośnika elektronów i protonów w wielu procesach oksydo - redukcyjnych. Jest głównym akceptorem elektronów w procesach utleniania substancji oddechowych. Składa się z adenozyno-5 '-monofosforanu i nukie-otydu nikotynoaminoadeninowego.

  W reakcjach dehydrogenacji przejmuje jon...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 079

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  n - liczba chromosomów w komórce

  Oznacza pojedynczy garnitur chromosomowy w prawidłowej gamecie. Komórki somatyczne większości organizmów (diplontów) posiadają podwójny komplet chromosomów, czyli 2n. Liczba chromosomów jest stała i charakterystyczna dla gatunku, np. u człowieka 2n = 46, tj. 23 pary w komórkach somatycznych, a n = 23 w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUTACJA (łac. mutatio - zmiana)

  Jakakolwiek zmiana w materiale genetycznym danego organizmu. Wyróżniamy dwa główne typy mutacji:

  -    mutacje genowe: zmiany w sekwencji DNA danego genu;

  -    mutacje chromosomowe, aberracje chromosomowe: zmiany w jakości i ilości chromosomów w jądrze komórkowym.

  Skutki mutacji mogą wywołać szereg zmian...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOCZNIK, karbamid

  Diamid kwasu węglowego, końcowy produkt przemiany białek. U części kręgowców lądowych wydalany z moczem, jako jeden z jego składników (—> zwierzęta ureote-Yiczne). Pierwszy związek organiczny zsyntetyzo-wany metodami chemicznymi, co ostatecznie obaliło teorię o „sile życiowej” regulującej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUTACJA CHROMOSOMOWA

  Mutacja powodująca zmianę w wyglądzie i/lub jakości chromosomu, (—> aberracje chromosomowe). Do mutacji chromosomowych zaliczamy:

  -    delecje: utrata części chromosomu, np. fragmentu ramienia.

  -    duplikacje: powielenie jednego z odcinków chromosomu;

  -    translokacje: przemieszczenie się jednego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MOCZNIKOWY CYKL, cykl ornitynowy

  Przebiegający w wątrobie większości kręgowców lądowych (płazów i ssaków), z udziałem specyficznych enzymów. Jest to cykl przemian metabolicznych, w którym silnie toksyczne w większych stężeniach jony amonowe (NH4+), będące produktem ubocznym w procesie rozkładu aminokwasów, są przekształcane w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUTACJA GENOMOWA

  Mutacje polegające na zmianie w ilości chromosomów w jądrze komórkowym. Mutacje genomowe są obecnie także zaliczane do aberracji chromosomowych. Polegają na utracie (monosomia) lub dodatkowej obecności (np. trisomia) jednego z chromosomów.

  Przyczyną zajścia takiego typu mutacji jest np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOCYT

  Największa komórka należąca do krwinek białych (5-8% w puli leukocytów), średnicy ok. 20 [im, z jądrem kształtu nerkowatowego. Monocyty powstają z komórek macierzystych, w czerwonym szpiku kostnym, żyją ok. 72 godzin.

  Wykazują zdolność wydostawania się poza światło naczyń układu krążenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORFINA

  Związek należący do -» alkaloidów fenantrenowych (klasyfikowany również do izochi-nolinowych), o wzorze C17H1903N. Pozyskiwana (obok kodeiny - eter metylowy morfiny) z opium, uzyskiwanego z maku. Biały proszek, słabo rozpuszczalny w wodzie, o gorzkim smaku. Stosowana jako silny środek przeciwbólowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt

Do góry