Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ODDYCHANIE, respiracja

  Proces -» wymiany gazowej pomiędzy organizmem żywym a środowiskiem, związany z uwalnianiem energii na drodze utleniania związków organicznych. Sprowadza się on do trzech zasadniczych etapów. Pierwszy z nich dotyczy pobrania tlenu z powietrza lub wody i jego transportu do wszystkich komórek ciała, drugi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /4 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBCOPYLNOŚĆ, zapylenie krzyżowe

  Ma miejsce wtedy, gdy ziarna pyłku jednej rośliny przenoszone są na znamię słupka innej rośliny. Zjawisko obcopylności jest korzystne dla roślin, ponieważ zwiększa zmienność organizmów potomnych, które powstają w wyniku połączenia gamet pochodzących od różnych osobników.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNÓŻA

  Narządy lokomocyjne bezkręgowców. Przede wszystkim spełniają funkcję ruchową, lecz mogą również ulec przekształceniu w narządy gębowe, chwytne i kopulacyjne.

  Pierwsze, prymitywne odnóża pojawiły się u pierścienic (wie-loszczety) w postaci wyrostków ściany ciała zwanych parapodiami. U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLIGATORYJNY

  Obowiązujący, konieczny, niezbędny - termin najczęściej stosowany w odniesieniu do pasożytów. Pasożyt obligatoryjny nie może żyć poza ciałem gospodarza, jest z nim stale związany, np. przywry, tasiemce. Termin stosowany również do bakterii, np. obligatoryjne beztlenowce, obligatoryjne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPORNOŚĆ IMMUNOLOGICZNA

  Mechanizm obronny, polegający na. aktywowaniu układu immunologicznego w odpowiedzi na antygen (np. zakażenie bakteryjne), który prowadzi do utrudnienia wniknięcia obcego czynnika do organizmu lub do jego unieczynnienia i szybkiego usunięcia. Jeżeli dochodzi do częstszych kontaktów z konkretnym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /4 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRĄCZKA OKOŁOPRZEŁYKOWA

  Element układu.nerwowego pierścienic. Zbudowana jest z pni nerwowych odchodzących od parzystego zwoju mózgowego (nadgardzielowego) otaczających przełyk i łączących go ze zwojami podgar-dzielowymi.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRUCH

  Automatyczna reakcja organizmu na bodźce przy udziale układu nerwowego. Jest podstawową jednostką czynnościową ukł. nerwowego, która umożliwia połączenie za pośrednictwem neuronów receptora z efektorem (łuk odruchowy). Wyróżnia się dwa typy odruchów: bezwarunkowe (wrodzone) i warunkowe (nabyte)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBWODOWY UKŁAD NERWOWY

  Część somatycznego ukł. nerwowego, składa się z 12 par nerwów czaszkowych i 31 par nerwów rdzeniowych. Nerwy czaszkowe unerwiają głowę i szyję, tylko X nerw błędny unerwia narządy wewnętrzne klatki piersiowej i jamy brzusznej. Nerwy rdzeniowe unerwiają mięśnie poprzecznie prążkowane...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODWŁOK

  Ostatni odcinek ciała stawonogów, w którym znajduje się większość narządów: układ rozrodczy, układ oddechowy, serce, główna część układu pokarmowego. U skorupiaków zaopatrzony jest w odnóża, u owadów może występować tzw. pokładełko, lecz typowych odnóży brak. U pająków na odwłoku znajdują...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHRONA PRZYRODY

  Działalność mająca na celu zachowanie niezmienionych przez człowieka elementów przyrody i przywrócenie do stanu równowagi ekosystemów zniszczonych przez nieprawidłową gospodarkę człowieka. Nauka zajmująca się problemami ochrony przyrody i jej zasobów to sozologia.

  W Polsce do form ochrony przyrody...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 350

  praca w formacie txt

Do góry