Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  PAPROCIE NASIENNE

  Klasa z podgromady nagozalążkowych, obejmująca całkowicie 'wymarłe rośliny występujące od karbonu po koniec jury. Znane są z osadów wszystkich kontynentów. Łączyły w sobie cechy paproci (liście, pokrój rośliny) i roślin nasiennych (zalążki, budowa anatomiczna łodygi).

  P. n. wbrew swej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARCIE KORZENIOWE

  Zjawisko występujące u roślin i polegające na wypieraniu wody w ksylemie (drewnie) korzeni do wyższych części rośliny, tzn. do łodyg i liści. W ksylemie wytwarza się ciśnienie, które jest spowodowane przepływem wody z komórek parenchymatycznych walca osiowego do ksylemu.

  Woda przemieszcza się w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALEOZOIK, paleozoiczna era

  Pierwsza, najstarsza era w dziejach Ziemi, trwająca od ok. 570 min do ok. 245 min lat temu. Dzieli się na 6 okresów: kambr, ordowik, sylur, dewon, karbon i perm. Świat organizmów roślinnych: na początku p, (kambr, ordowik, sylur) dominują glony w morzach. Pod koniec syluru pojawiają się pierwsze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŁECZKA OKRĘŻNICY, Escherichia coli, E. coli

  Bakteria gramujemna z rodziny Entero-bacteriaceae. Ze względu na swój wygląd - morfologię - zaliczana jest do pałeczek, nie wytwarza przetawalników, o rozmiarach 0,6 x 2-3 j.im. Występuje pojedynczo lub w parach. Względny beztlenowiec, to znaczy, że w warunkach tlenowych niezbędną energię do życia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWOCOLISTEK

  Przekształcony liść u roślin nasiennych, Owocolistek jest odpowiednikiem makrosporofila paprotników. Z tkanek owocolist-ka rozwijają się zalążki, a w nich powstają przed-rośla żeńskie (gametofity). U nagonasiennych owocolistkiem jest łuska szyszki żeńskiej, u okrytonasiennych owocolistki - jeden...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAJĘCZAKI (Arachnida)

  Gromada w obrębie typu -» stawonogów, obejmująca ponad 60 tys. gatunków typowo lądowych zwierząt. Tylko nieliczne gatunki przeszły wtórnie do życia w wodzie. Rzadko występują jako pasożyty roślin lub zwierząt, w większości są drapieżnikami polującymi na -» owady i inne pajęczaki. Chociaż...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /7 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWODNIA

  Jedna z błon płodowych u owodniowców, Owodnia rozwija się jako fałd ektoder-my i mezodermy wokół ciała zarodka. Jamę owodni wypełnia płyn owodniowy, który chroni zarodek przed urazami mechanicznymi.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAJĘCZYNA

  Nici powstające z krzepnącej na powietrzu wydzieliny gruczołów przędnych niektórych —> pajęczaków (pająków, zaleszczotków, roztoczy) oraz wijów, larw chruścików i motyli. W zależności od gatunku zwierzęcia pajęczyna może spełniać różne funkcje. Wielu gatunkom umożliwia budowę schronienia, np, w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWODNIOWCE

  Organizmy, u któiych w rozwoju zarodkowym pojawiają się błony płodowe: owodnia, omocznia i kosmówka. Wytworzenie błon płodowych uniezależniło rozwój tych zwierząt od środowiska wodnego, gdyż zamknięte w obrębie jaja płodowego wody płodowe zapewniają zarodkowi mikrośrodowisko wodne. Do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAJĘCZYNÓWKA

  Jedna z opon mózgowo-rdzeniowych, znajdująca się pod oponą twardą, a od opony miękkiej oddziela ją jama podpajęczy-nówkowa, którą wypełnia płyn mózgowo-rdzeniowy. Ochrania mózg i rdzeń kręgowy przed urazami mechanicznymi.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /26.07.2013 Znaków /271

  praca w formacie txt

Do góry