Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  PAPROTNIKI - CYKL ROZWOJOWY PAPROCI

  Paprotniki, podobnie jak mszaki, przechodzą w rozwoju przemianę pokoleń. Pokoleniem dominującym jest sporofit, czyli cała wieloletnia paproć złożona z korzeni, łodygi i liści.

  Gametofit, będący pokoleniem płciowym, rozwija się z zarodnika i ma postać niewielkiego ser-cowatego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANDEMIA

  Epidemia, która swoim zasięgiem obejmuje znaczny obszar, kraj, kontynent lub nawet cały glob. Wywoływana najczęściej przez wirusy. W przeszłości charakter pandemiczny miały takie choroby jak: ospa, dżuma, cholera, współcześnie pandemie wywołują wirus grypy i Hl¥.

  Jeden z pierwszych opisów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARK NARODOWY

  Obszar objęty szczególną ochroną, o wysokich walorach przyrodniczych, na terenie którego ograniczona jest działalność gospodarcza, zasiedlanie itp. Parki Narodowe tworzone są dla kompleksowego chronienia znajdującej się na ich terenie przyrody, czyli prawnej ochronie podlegają nie tylko określone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAMYLON

  Zapasowy polisacharyd, występujący w komórkach glonów należących do gromady euglenin; występuje wolno w cytoplazmie, w postaci otoczonych błoną ziaren, niekiedy gromadzi się w plastydach wokół pirenoidu.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANSPERMII TEORIA, panspermia

  Hipoteza zakładająca pochodzenie ziemskiego życia z kosmosu. Zgodnie z tą koncepcją materia żywa może podróżować w przestrzeni kosmicznej chroniona przed zabójczym działaniem promieniowania kosmicznego, np. wewnątrz meteoru. Po raz pierwszy została sformułowana przez szwedzkiego chemika Svante A...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAPODIUM, pranóże

  Nieczłonowane uwypuklenie bocznej ściany pierścienic. Są to płatowate, dwudzielne (widlasto rozgałęzione) wyrostki ciała ułatwiające zwierzętom pływanie i pełzanie po dnie. U niektórych gatunków rozwija się na p. wyrostek skrzelowy. P, są charakterystyczne dla pierścienic (wieloszczety, np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PANTOFELEK (Paramecium caudatum)

  Przedstawiciel orzęsków, jeden z najbardziej znanych pierwotniaków, jego ciało jest wydłużone, gęsto pokryte rzęskami, o długości 180-300 ,um. W środku ciała leży perystom w kształcie lejka, służący do pobierania pokarmu. Występuje po wszechnie w słodkowodnych zbiornikach każdego typu, masowo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARATHORMON, PIH

  Hormon przytarczyc występujący u ludzi, jest polipeptydem. Zwiększa stężenie jonów wapnia (Ca2+) we krwi, a obniża zawartość wapnia w kościach, obniża też poziom jonów fosforanowych we krwi. P. jest niezbędny do życia, bowiem zmniejszenie zawartości jonów wapnia we krwi i w płynie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAPROCIE

  Klasa należąca do gromady paprotników, Są roślinami lądowymi (tylko niektóre żyją w wodzie, np. salwinia pływająca); występują w miejscach wilgotnych i cienistych we wszystkich strefach klimatycznych.

  Sporofity mają duże, podzielone blaszki liściowe, za młodu pastorałowa-to zwinięte; na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAZYTOLOGIA

  Nauka o pasożytach; zajmuje się biologią i rozwojem pasożytów, z uwzględnieniem związków zachodzących pomiędzy pasożytem a jego żywicielami pośrednimi i żywicielem ostatecznym, bada zasięg występowania różnych gatunków pasożytów i ich żywicieli oraz zajmuje się metodami zwalczania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt

Do góry