Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  PŁOMYKOWE KOMÓRKI

  Elementy protonefrydialnego układu wydalniczego. Komórki płomykowe mają postać maczugi z licznymi wypustkami plazmatycznymi, W kanale wewnątrz komórki znajduje się pęczek rzęsek, który, falując, przemieszcza zebrane z płynu tkankowego substancje w stronę kanalika nefrydialnego. Komórki płomykowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEUSTON

  Organizmy unoszące się na powierzchni wody lub tuż pod powierzchnią wody, zwykle w strefie brzegowej. Wśród organizmów zaliczanych do pleustonu są zarówno rośliny, np. rzęsa wodna, wolffia, kotewka orzech wodny, jak i zwierzęta, np. niektóre ślimaki, larwy owadów.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁONNOŚĆ

  Brak tworzenia nasion, związany na ogół z zanikiem organów generatywnych; występuje dość często w pełnych kwiatach, np. wielu roślin ozdobnych. Bywa wynikiem zabiegów hodowlanych, może być także wywołana czynnikami środowiskowymi (np. nieodpowiednią temperaturą, niedostatkiem wody w glebie) lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁATKI KORONY

  Płonne elementy kwiatu u roślin okrytozalążkowych. Samodzielnie (u jed-noliściennych) lub wraz z działkami kielicha (u dwuliściennych) tworzą o kwiat. Płatki korony występują zwykle w określonej liczbie (3, 4, 5 lub wielokrotność). Mogą zrastać się, ulegać przekształceniom lub redukcji. U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEJOTROPIZM, efekt plejotropowy

  Warunkowanie kilku cech przez jeden gen, np. u kur jeden gen (A) wpływa zarówno na upierzenie jak i budowę serca, np, szurpate upierzenie, przero-śnięte serce. U człowieka efekt plejotropowy dają m.in. mutacje punktowe, np. anemia sierpowata, albinizm, fenyloketonuria itp. gdyż jeden gen (a) wywołuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PŁUCA

  Narząd oddechowy kręgowców lądowych odpowiedzialny za -» wymianę gazową pomiędzy powietrzem a krwią. Płuca występują również u niektórych ryb, np. -» dwudysznych. Większość ryb -> kostnoszkieletowych posiada narząd homologiczny do płuc--> pęcherz pławny.

  Płuca rozwijają się w rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /4 052

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLECHA

  Wielokomórkowe lub komórczakowe ciało nie zróżnicowane na organy i tkanki. Piecha może mieć postać nitkowatą, płatowatą, krzacz-kowatą itp. Może też wykazywać zróżnicowanie na części upodabniające do odpowiednich organów, np, kauloidy do łodyg, fylloidy do liści, chwytniki (ryzoidy) do korzeni...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMOCYTY

  Komórki kwi stanowiące elementy układu immunologicznego. Powstają z limfocytów B po ich aktywacji, wskutek zadziałania antygenu i odpowiedniego limfocytu T. Plazmocyty mają rozbudowane retikulum endoplazmatyczne i poprzez produkcję przeciwciał uczestniczą w odpowiedzi humoralnej - swoista odpowiedź...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMODESMA

  Specyficzny typ połączeń pomiędzy komórkami roślinnymi, cienkie pasma cytopłazmy otoczone błoną komórkową i przechodzące przez ściany komórkowe sąsiednich komórek.

  Plazmodesmy, łącząc cytoplazmę poszczególnych komórek, tworzą ciągły system zwany symplastem, w którego obrębie może...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLAZMOGAMIA

  Pierwszy etap zapłodnienia. Plazmogamia to zespolenie się cytoplazm dwóch zróżnicowanych płciowo komórek genera-tywnych. Po plazmogamii następuje kariogamia (zlanie się jąder), co prowadzi do powstania zygoty. U grzybów wyższych po plazmogamii powstaje grzybnia dikariotyczna, a do kariogamii dochodzi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /30.07.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt

Do góry