Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  POTENCJAŁ IGLICOWY, potencjał czynnościowy

  Szybka, miejscowa zmiana potencjału elektrycznego wywołana bodźcem. Następuje gwałtowne wnikanie jonów sodu do wnętrza komórki, zanik polaryzacji (depolaryzacja), a potem zmiana ładunku na dodatni o wartości + 40 mV.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTENCJAŁ OSMOTYCZNY

  Energia swobodna wody, której wartość odpowiada wartości ciśnienia osmotycznego, ale o znaku przeciwnym („-").

  Przyjmuje się, że czysta woda ma potencjał osmotyczny równy zero barów (jednostek ciśnienia), a roztwory rozmaitych substancji w wodzie, np, wnętrze komórki, odpowiednio mniejszy (ujemny)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POPULACJA

  Forma istnienia gatunku biologicznego; zespół osobników danego gatunku, zamieszkujących określoną przestrzeń w tym samym czasie i wzajemnie na siebie oddziałujących (wchodzących ze sobą w różnego typu interakcje). Każda populacja spełnia w biocenozie, w której istnieje, określone funkcje, a także...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /3 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIMORFIZM, wielopostaciowość

  Występowanie w obrębie jednej populacji kilku form morfologicznych lub fizjologicznych, które różnią się od siebie.

  Polimorfizm funkcjonalny występuje np. w koloniach stułbiopława obelii, gdzie poszczególne osobniki pełnią odmienne funkcje, np. odżywcze, obronne, rozrodcze.

  Polimorfizm kastowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POROSTY, grzyby lichenizowane

  Organizmy symbiotyczne powstałe na drodze ścisłego zespolenia samożywnego —> glonu lub sinicy (fotobiont) z cudzożywnym -» grzybem (miko-biont). Powstały w ten sposób organizm posiada cechy niespotykane u obu form założycielskich, np, specyficzne kształty plech czy zdolność syntezy pewnych związków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /4 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIPLOIDALNOŚĆ

  Zjawisko polegające na zwielokrotnieniu podstawowego zestawu chromosomów (n) w komórkach. Zwielokrotnienie garnituru chromosomów zapisuje się jako: 3n - tri-ploidy, 4n - tetraploidy, 5n - pentaploidy itd. Organizmy poliploidalne powstają na skutek zaburzeń rozdziału chromosomów w trakcie podziałów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORÓD

  Proces fizjologiczny mający na celu wydalenie z dróg rodnych samicy płodu i błon płodowych wraz z łożyskiem. Poród przebiega w trzech fazach: okres przygotowawczy, kiedy dochodzi do rozwarcia szyjki macicy; wydalenie płodu; wydalenie łożyska.

  Najważniejszym czynnikiem umożliwiającym poród jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLIRYBOSOM, polisom

  Jest to szereg rybosomów połączonych z jedną cząsteczką mRNA, rybosomy przypominają koraliki nanizane na nitkę. Jest aktywną jednostką w procesie biosyntezy białka, na terenie polirybosomu następuje łączenie odpowiednich aminokwasów w peptydy. Syntetyzuje wiele łańcuchów polipeptydowych na raz (1...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTTRANSLACYJNA OBRÓBKA BIAŁEK

  Procesy modyfikacji białek, zachodzące w komórkach już po zakończeniu translacji, w wyniku których zostaje wytworzona w pełni funkcjonalna cząsteczka białka. Modyfikacje te mogą obejmować np. specyficzne przecięcie polipepty-du lub dołączanie do cząsteczki biaika określonych grup chemicznych (np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLISACHARYDY

  Wielocukry, związki organiczne należące do grupy węglowodanów (cukrów), będące polimerami zbudowanymi z .dużej ilości cukrów prostych (monosacharydów), powiązanych ze sobą wiązaniami glikozydowymi. Łańcuchy wielo-cukrowe zbudowane są z reguły z kilku tysięcy reszt glukozowych (różnych izomerów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sabayyy Dodano /31.07.2013 Znaków /1 337

  praca w formacie txt

Do góry