Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  REKOMBINACJA UPRAWNIONA

  Proces wymiany odcinków DNA zachodzący pomiędzy homologicznymi regionami w cząsteczkach DNA. Wzajemna wymiana odcinków materiału genetycznego znana jest jako zjawisko corssing-over pomiędzy chromosomami homologicznymi. Proces ten występuje w komórkach eukariotycznych w trakcie mejozy, a dokładnie w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /2 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REPLIKON

  Obszar na cząsteczce DNA, w którym znajduje się początek i koniec replikacji. W genomach bakteryjnych znajduje się tylko jeden replikon, a miejsce rozpoczęcia procesu replikacji zwane jest miejscem oh. W genomach wyższych organizmów występuje większa liczba replikonów, przeważnie od kilku do nawet...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REKOMBINACJA NIEUPRAWNIONA

  Proces wymiany odcinków DNA zachodzący pomiędzy cząsteczkami nieposiadającymi komplementarnych sekwencji nukieotydowych, a jedynie małe homologiczne odcinki w sekwencji DNA. Jednym z najlepiej poznanych przykładów rekombinacji nieuprawnionej jest proces integracji materiału genetycznego pochodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /2 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGULACJA METABOLIZMU

  Mechanizmy odpowiedzialne za regulację szlaków metabolicznych w komórce. Przemiana materii w komórkach jest bardzo precyzyjnie regulowana (homeostaza). Zaburzenia tej regulacji mogą prowadzić nawet do śmierci komórki lub całego organizmu wielokomórkowego, a w organizmach zwierząt i człowieka mogą być...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REDUKTAZY

  Grupa enzymów z klasy oksydo-reduktaz, których grupę prostetyczną stanowi układ flawinowy. Biorą udział w reakcjach utleniania i redukcji, R. są typowymi składnikami układów transportujących elektrony; odgrywają istotną rolę w łańcuchu oddechowym, gdzie współdziałają z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REAKCJE ŚWIETLNE FOTOSYNTEZY

  Faza świetlana fotosyntezy, reakcje fotosyntezy zależne od światła i przebiegające w tylakoidach chloroplastów. W fazie tej energia świetlna, pochłaniana przez barwniki fotosyntetczne (chlorofile i karotenoidy) jest wykorzystywana do wytworzenia tzw. związków wysokoenergetycznych: ATP i NADPH, które...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /3 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGENERACJA

  1.    Odtwarzanie przez organizm zużytych, uszkodzonych lub utraconych części ciała: komórek, tkanek iub narządów. Duże zdolności do r. wykazują rośliny. R. komórkowa lub tkankowa zachodzi u roślin w procesie gojenia się ran. W miejscu uszkodzenia dojrzałe komórki ulegają odróżnico-waniu, tworząc...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPTORY KOMÓRKOWE

  Specyficzne białka wbudowane w błonę komórkową lub zlokalizowane wewnątrz komórki, służące do odbioru określonych bodźców chemicznych (hormony, czynniki wzrostu, antygeny) i przekazu dalej informacji. Receptory błonowe umożliwiają wirusom wniknięcie do wnętrza komórki, ale również...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGIEL DOLNY

  Piętro roślinności w Tatrach, od ok. 700 do 1250 m n.p.m.; obejmuje lasy mieszane: jodłowo-bukowe z domieszką jaworu i świerka, z obszarami borów jodłowo-świerko-wych. W r. d. mogą również występować łąki kośne.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RECEPTORY ZMYSŁOWE

  Wyspecjalizowane komórki lub narządy odbierające bodźce, W zależności od miejsca pochodzenia bodźca wyróżnia się: eksteroreceptony (informacja pochodzi z powierzchni ciała, są to np. receptory bólu, dotyku, ciepła, zimna), interoreceptory (informacja pochodzi z wnętrza ciała, np. mechanoreceptoiy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /648

  praca w formacie txt

Do góry