Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ROŚLINY POLIKARPICZNE

  Rośliny, które w swoim cyklu rozwojowym wielokrotnie (np. co rok lub dwa lata) kwitną i owocują. Do r. p, należy większość gatunków drzew i krzewów rosnących w Polsce, m.in. drzewa i krzewy owocowe.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZŁOGI

  Odgałęzienia dolnej części nadziemnego pędu, służące do wegetatywnego rozmnażania. Rozłogi rosną poziomo tuż nad ziemią lub pod ziemią, posiadają długie międzywęźla, a z węzłów wyrastają korzenie przybyszowe i rozwijają się nowe pędy, które po obumarciu łączącego je rozłogu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY SYNANTROPIJNE

  Rośliny towarzyszące człowiekowi, występujące głównie na siedliskach wtórnych, powstałych w wyniku zniszczenia przez człowieka roślinności pierwotnej. Siedliska te są zazwyczaj 'wzbogacone związkami azotowymi i innymi solami mineralnymi, stąd r. s. mają charakter nitrofilny lub są odporne na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZŁUPNIA

  Owoc pojedynczy, wielonasien-ny, który rozpada się w czasie dojrzewania na suche, niepękające owocki, zwane roziupkami. Rozłupki rozwijają się z poszczególnych owocolistków i mają po jednym nasieniu. Występują u marchwi, Kminku.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY TRANSGENICZNE

  Rośliny, do których za pomocą metod inżynierii genetycznej wprowadzono gen pochodzący z innego organizmu (transgen). Ekspresja transgenu powoduje, że roślina nabiera nowych cech. Dzięki dynamicznie rozwijającym się technikom inżynierii genetycznej dokonuje się wielu modyfikacji materiału...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmieszczenie osobników w populacji, struktura przestrzenna

  Sposób, w jaki osobniki populacji są rozmieszczone na terenie przez nie zajmowanym. Wyróżnia się trzy typy rozmieszczenia. Równomierne, gdy osobniki populacji występują w stałych odległościach od siebie, charakterystyczne dla gatunków o dużej konkurencji międzyosobniczej, np. drapieżcy, ptaki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY WSKAŹNIKOWE

  Gatunki roślin charakteryzujące się wąskim zakresem wymagań ekologicznych. Obecność określonych r. w. na danym terenie pozwala wnioskować o jego warunkach środowiskowych i ułatwia ocenę produktywności siedlisk. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY OZIME

  Rośliny, które do przejścia w fazę rozwoju generatywnego wymagają okresu niskich temperatur (wernalizacja). Na przykład zboża ozime (pszenica, żyto, jęczmień) wysiewa się jesienią, okres niskich temperatur (zimę) przechodzą w stadium siewek, a w nadchodzącym okresie wegetacyjnym odbywa się ich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROPALIUM

  Ciałko brzeżne meduzy krążko-pławów. Zawiera zespół narządów zmysłów: równowagi, węchu i wzroku. Są rozmieszczone promieniście na brzegu tarczy meduzy. Mają postać dołków wysłanych komórkami zmysłowymi.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROŚLINY OLEISTE

  Rośliny, głównie uprawne, których nasiona lub owoce o zawartości 20-70% tłuszczu są surowcem, z którego otrzymuje się oleje roślinne, W strefie tropikalnej uprawiane są m.in. oliwka, palma kokosowa, orzech ziemny, migdałowiec; zawierają powyżej 50% tłuszczu. Na obszarach o klimacie umiarkowanym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt

Do góry