Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  RYBULOZO-1,5-DWUFOSFORAN

  Na skutek przyłączenia C02 do cząsteczki rybulozo-i,5-dwu-fosforanu dochodzi do wytworzenia 6-węgiowej nietrwałej cząsteczki, która następnie ulega przekształceniu do 2 cząsteczek 3-węglowego kwasu 3-fosfoglicerynowego, które następnie są zużywane w kolejnych reakcjach cyklu.

  W warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZĘSKI

  Wypustki plazmatyczne zawierające elementy kurczliwe. Rzęski u pierwotniaków (np. pantofelek) stanowią organella ruchu (undulipodia). Rzęski występują też na powierzchni wielu nabłonków, np. pokrywających (wirki) i wyścielających (endostyl lancetnika, drogi oddechowe kręgowców...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYBY (Pisces)

  Gromada wodnych —» kręgowców, oddychających —> skrzelami i posiadających parzyste kończyny w formie płetw, z tkwiącymi w skórze -» łuskami. Ryby liczą około 24,5 tys. gatunków, co stanowi prawie połowę wszystkich gatunków kręgowców. Systematyka ryb nie jest do końca ustalona. Wiadomo, że są one...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /7 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzęskowy mięsień

  Część narządu zmysłu wzroku - oka, zbudowana z tkanki mięśniowej gładkiej, odpowiedzialna za zmianę kształtu soczewki (zdolność akomodacji), ogniskującej (skupiającej) promienie świetlne docierające do oka. Należy do warstwy naczyniowej gałki ocznej. Skurcz mięśnia rzęskowego kontrolowany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYZODERMA, epiblema, skórka korzenia

  Ryzoderma ma postać jednowarstwowej tkanki o cienkościennych, ściśle do siebie przylegających komórkach. Funkcją ryzodermy jest pobieranie wody i soli mineralnych z gleby. Komórki są silnie zwa-kuolizowane, a ich ściany komórkowe prawie nie zawierają kutykuli. W strefie włośnikowej niektóre komórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SACHAROZA

  Dwucukier (disacharyd), używany powszechnie do słodzenia potraw, otrzymywany na skalę przemysłową z trzciny cukrowej i buraków cukrowych. Pod względem budowy chemicznej sacharoza jest podobna do innych disa-charydów - składa się z dwóch cukrów, glukozy i fruktozy, złączonych za pomocą wiązania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RZĄD

  Jednostka taksonomiczna, W systematyce roślin i grzybów rzędy są niższe od klasy, a w systematyce zwierząt - niższe od gromady, a wyższe od rodziny, np. klasa - jednoliścienne, rząd liliowce; gromada ptaki, rząd wróblowate.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RYBOFLAWINA

  Witamina B2, rozpuszczalny w wodzie związek, pełniący ważne role u wszystkich niemal organizmów żywych. Jest składnikiem koenzymów (między innymi dinukleotydu flawino-adeninowego, czyli FAD oraz mononukleotydu f lawinowego), biorących udziai w procesie oddychania komórkowego. Pełni także rolę w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RURKI SITOWE

  U roślin okrytonasiennych elementy przewodzące asymilaty. Są żywymi, wydłużonymi komórkami o silnie perforowanych ścianach poprzecznych, które tworzą tzw, płytki sitowe. Przez otwory w płytkach przepływa cytoplazma wraz z produktami fotosyntezy. Rurki sitowe pozbawione są jądra komórkowego, należą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZRÓD

  Pojęcie obejmujące całość procesów związanych z wytwarzaniem osobników potomnych, Dotyczy nie tylko rozmnażania, lecz również zjawisk z nim związanych, np. budowa gniazd, zachowania godowe, opieka nad potomstwem.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt

Do góry