Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  SEJMURIA (Seymauria)

  Forma przejściowa o cechach płazich i gadzich. Z płazami wiązały ją : m.in. występowanie kości międzyskroniowej, budowa zębów, chrzęstna spodnia część puszki mózgowej, z gadami zaś jeden kłykieć potyliczny, dwa kręgi krzyżowe (jeden dobrze wykształcony, drugi niekompletny) i rodzaj kręgów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAPROFITY, roztocza

  Cudzożywne organizmy niezwierzęce, które odżywiają się martwą materią organiczną, rozkładając szczątki roślinne i zwierzęce. Do s. należą m.in. bakterie fermentacyjne i gnilne, grzyby tj. pleśniak, pędzlak, drożdże, grzyby, kapeluszowe. Z działalnością saprofi-tów związane są 2 ważne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAWANNA

  Formacja roślinna złożona z wysokich traw oraz pojedynczych drzew i krzewów, występująca w klimacie suchym z wyraźnie zaznaczoną sezonowością. S. rosną na glebach ubogich. Różne odmiany s. - w zależności od ilości opadów i żyzności gleby występują we wsch. Afryce, na Piw. Indyjskim, w Ameryce...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOSIEWNOŚĆ, autochoria

  Sposób rozsiewania oparty na wykorzystaniu tylko własnych sił rośliny w celu rozprzestrzenienia nasion. Aktywne rozsiewanie nasion może być technicznie możliwe dzięki różnicom napięć w poszczególnych warstwach ściany owocni, tzn. jedna z warstw, wysychając, kurczy się silniej niż inne, np, u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOZAPŁODNIENIE

  Zapłodnienie komórki jajowej plemnikiem pochodzącym z tego samego organizmu. S. spotyka się u zwierząt obojna-czych i pasożytów z ograniczonymi zdolnościami ruchu, np. tasiemce. Jest to proces niekorzystny dla populacji, ogranicza zmienność dającą większe możliwości przystosowania się do zmian...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAGOWCE

  Klasa z podgromady roślin nago-zalążkowych. Przeważnie rośliny drzewiaste, z pióropuszem pierzastych liści na szczycie. Są dwupienne - na szczycie pnia tworzą szyszkowa-te strobile z mikro- lub makrosporangiami. S. pojawiły się na Ziemi na początku mezozoiku, szczyt rozwoju osiągnęły w połowie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOZAPYLENIE

  Typ zapylenia, podczas którego znamię słupka danego kwiatu zostaje zapylone pyłkiem z tego samego kwiatu. S. nie jest korzystne dla roślin, ponieważ ogranicza zmienność dającą większe możliwości przystosowania się do zmian środowiska, toteż rośliny chronią się przed s. m.in. poprzez:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SALMONELLA

  Bakterie z rodziny Enterobac-teriaceae (znanych ok. 2500 gatunków), wywołujące objawy chorobowe u zwierząt i człowieka (dur brzuszny, dury rzekome i zatrucia pokarmowe). Główni przedstawiciele: S. enteńca (pałeczki pa-radura), S. bongori i S. typhi. Gram(-) pałeczki, fakultatywne (względne) beztlenowce...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAPROBIONTY

  Organizmy wodne, których właściwym środowiskiem życia są siedliska bogate w rozkładającą się materię organiczną; mieszkańcy wód zanieczyszczonych. S. odżywiają się martwymi substancjami organicznymi. Umożliwiają -» samooczyszczanie wód.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOOCZYSZCZANIE WÓD

  Rozkład substancji organicznych wprowadzonych do wód ze ściekami dzięki działaniu organizmów żywych, głównie bakterii. Biologiczne s. w. zachodzi z różną szybkością, zależną od charakteru środowiska oraz rodzaju i wielkości zanieczyszczeń; na ogół dużo łatwiej w rzekach o szybkim prądzie lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt

Do góry