Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  SYSTEMY NATURALNY I SZTUCZNY

  System naturalny oparty jest na klasyfikacji organizmów z uwzględnieniem ich pochodzenia i pokrewieństwa.

  System sztuczny opiera się na cechach, najczęściej morfologicznych, według których klasyfikuje organizmy, nie uwzględniając stopnia pokrewieństwa ani też pochodzenia organizmów.

  Twórcą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYMPLASTYCZNY TRANSPORT

  Sposób przemieszczania się wody wraz z solami mineralnymi, a także związków organicznych na niewielkie odległości w roślinie, transport przez żywą część rośliny - symplast, czyli zespół wszystkich, połączonych plasmodesmami i otoczonych ciągłą błoną biologiczną (piazmolemą) protoplastów w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEP

  Przedstawiciel danego gatunku bakterii o zdefiniowanych właściwościach biochemicznych lub genetycznych, np. E. coli ampR - oznacza szczep Escherichia coli oporny na ampicylinę.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUSZA FIZJOLOGICZNA

  Niedobór wody w roślinie, spowodowany niemożnością jej pobierania z podłoża, mimo iż się ona tam znajduje. Susza fizjologiczna może być spowodowana 'wieloma, różnymi czynnikami, np. zamarznięciem podłoża w zimie lub jego dużym zasoleniem, które uniemożliwia przenikanie wody przez błony...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUROWICA ODPORNOŚCIOWA, antyserum

  Surowica zawierająca wysoki poziom przeciwciał przeciwko konkretnym bakteriom lub ich toksynom. Surowicę można otrzymywać z knwi i śledziony immunizowanych zwierząt, z hodowli komórkowych lub metodami inżynierii genetycznej. Podaje się ją ludziom w razie choroby, gdy nie ma czasu na wytwarzanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUCHOROŚLA, sklerofity, kserofity właściwe

  Rośliny wyposażone w urządzenia i mechanizmy ograniczające parowanie, umożliwiające przetrwanie długiego okresu suszy. Liście sklerofitów są twarde, błyszczące, skórzaste z grubą kutykulą, woskami lub kutnerem.

  Mogą też mieć postać łusek lub cierni. Niektóre sklerofity mają możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUKCESJA EKOLOGICZNA

  Stopniowy, uporządkowany, kierunkowy proces zmian biocenozy prowadzący do przeobrażania się prostych ekosystemów w bardziej złożone. Sukcesja rozpoczyna się kolonizacją nowego obszaru i początkowo przebiega szybko, później zmiany są mniej dynamiczne i ostatecznie kończą się osiągnięciem stadium...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUKULENTY

  Grupa roślin, które przystosowały się do środowiska ubogiego w wodę (suku-lentność). Sukulenty, obok sklerofitów, należą do tzw. kserofitów, czyli roślin charakteryzujących się dużą odpornością na niedobór wody (suszę), co pozwala im na wzrost i rozwój w środowiskach takich, jak pustynie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRZYKWY

  Gromada zwierząt należących do typu szkarłupni. Żyją wyłącznie w morzach. Kształt ciała'wydłużony, „ogórkowaty". Ciało jest miękkie, bez ramion. Poruszają się, pełzając po dnie. Strzykwy w sytuacji zagrożenia potrafią gwałtownie wy-strzykiwać na zewnątrz część układu pokarmowego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STROMA

  Koloidalna substancja wypełniająca wnętrze chloroplastu. W stromie zachodzi faza ciemna fotosyntezy (reakcje ciemne fotosyntezy lub cykl Calvina-Bensona), podczas której następuje związanie pobieranego przez rośliny z otoczenia dwutlenku węgla i wbudowanie go w związki organiczne, będące produktami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt

Do góry