Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  TETRADA

  Cztery komórki haploidalne powstałe w procesie mejozy. U samców wszystkie dojrzewają i stają się plemnikami, natomiast u samic z czterech komórek trzy nie rozwijają się, a tylko z jednej powstaje komórka jajowa. U roślin wytwarzane są tetrady zarodników. Tetradą nazywane są również 4 chromatydy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELOFAZA

  Końcowy etap podziału jądra komórkowego występujący zarówno w mitozie, jak i mejozie. W wyniku kurczenia się wrzecion kariokinetycznych (zapoczątkowanego w anafazie) powoduje przesunięcie chromosomów w biegunowe regiony komórki. Następuje ponowne odtworzenie otoczki jądrowej, formowanie się jąderka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TETRAPLOID

  Organizm tetraploidalny, a więc taki, który posiada po cztery chromosomy jednego typu. Tak więc tetraploidy posiadają czterokrotną wartość liczby haploidalnej chromosomów, a więc 4n. Osobniki tetraploidalne nie występują w świecie zwierząt, gdyż jest to wyrazem mutacji genomowej, która jest zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TELOMER

  Zakończenie liniowych chromosomów występujących w komórkach eukariotycznych. Telomer tworzą krótkie specyficzne sekwencje DNA powtarzające się wielokrotne, W genomie człowieka sekwencją telomerową jest CCCTAA. Funkcją telomerów jest:

  -    ochrona chromosomów przed działaniem nu-kleaz,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘCZÓWKA

  Jeden z elementów narządu zmysłu wzroku - oka, należy do przedniej części warstwy naczyniowej gałki ocznej.

  Jest to zabarwiony na brązowo, niebiesko lub zielono pierścień zbudowany z mięśni gładkich. Wewnątrz tęczówki znajduje się źrenica - przeźroczysty otwór .przez który światło...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA EWOLUCJI

  Teoria stworzona przez angielskiego przyrodnika Karola Darwina (1809-1882). Odbył on podróż naukową dookoła świata, w trakcie której zebrał wiele materiału przyrodniczego,

  Darwin w swoim dziele O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego przedstawił i udowodnił teorię ewolucji. Głosi w niej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘPE KOŃCE

  Powstające w miejscu przecięcia cząsteczki DNA. (kwasu deoksyrybonukleino wego) enzymem restrykcyjnym (restryktazą) końcowe odcinki nukleotydowe, charakteryzujące się tym, że ostatnie nukleotydy obu nici DNA (wystę pujące zarówno przy końcu 3’ jak i 5’) ułożone są bezpośrednio jeden nad drugim...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA TELOMOWA

  Zakłada, że powstanie organów roślin wyższych (mszaków, paprotników, nasiennych) odbyło się na drodze przekształceń telomów, W procesie przewyższania jeden z telomów rósł szybciej i przejmował funkcje łodygi (pędu osiowego). Boczne telomy rozgałęziały się i układały na jednej płaszczyźnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TĘTNICE

  Naczynia krwionośne, prowadzące do tkanek i narządów krew w lewej komory serca. Dostarczają do wszystkich komórek niezbędne substancje odżywcze i tlen (obieg duży) oraz prowadzą krew odtlenowaną - z serca do płuc (obieg mały). Wśród nich wyróżniamy: tętnice sprężyste, mięśniowe, mieszane i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /2 058

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMOREGULACJA

  Zdolność organizmów zwierzęcych do utrzymywania określonej temperatury ciała pomimo zmian temperatury otoczenia. Termoregulacja najlepiej rozwinięta jest u zwierząt stałocieplnych. Jeżeli organizm poddawany jest działaniu niskich temperatur, to następuje zwężenie naczyń krwionośnych skóry...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /643

  praca w formacie txt

Do góry