Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  TRYPSYNA

  Jeden z enzymów trawiennych, należących do enzymów proteolitycznych (proteaz lup peptydaz, enzymów hydroiizujących wiązania peptydowe), odpowiedzialnych za trawienie białek w przewodzie pokarmowym. Enzym ten wykazuje wysoką specyficzność wobec substratu - rozcina wiązania peptydowe po karboksylowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROMBINA

  Enzym biorący udział w procesie krzepnięcia krwi (czynnik krzepnięcia Xa), obecny w osoczu. Poprzez hydrolizę wiązań peptydowych umożliwia konwersję (przekształcenie) fibrynogenu (propeptyd, białko globularne) w fibrynę (białko fibryiarne, w postaci włókien). Powstaje ż pro-trombiny, w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRĄDZIK

  Częsta choroba skóry, zwłaszcza u młodzieży. Objawia się występowaniem zaskór-ników, grudek i krostek głównie na twarzy oraz ło-jotokowych okolicach mostka i pleców. Przyczyną zmian trądzikowych jest zaczopowanie ujść gruczołów łojowych złogami łoju i martwymi komórkami oraz namnażanie się w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROMBOCYTY (płytki krwi, płytki Bizzozera)

  Owalne elementy morfotyczne, w ilości 150-350 tys./mm3 krwi, bezjądrzaste (u niższych organizmów z jądrem). Powstają z megakariocytów w czerwonym szpiku kostnym, żyją około 9-ciu dni. Niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu krzepnięcia.

  Posiadają zdolność adhezji T (przylegania) i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIPLOID

  Organizm posiadający w jądrze komórkowym potrójny zestaw chromosomów - trzykrotność liczby haploidalnej (3n), np. u człowieka byłoby to 69 chromosomów w komórce. U zwierząt triploidy są mutacjami letalnymi, zaś w świecie roślin triploidy i inne poliploidy cechuje zwiększony rozwój, np. większe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TROPIZMY

  Ruchy wzrostowe roślin. Zachodzą w kierunku działającego bodźca (tropizmy dodatnie) lub w kierunku przeciwnym (tropizmy ujemne). Istotną rolę w ruchach wzrostowych roślin odgrywają auksyny. W zależności od rodzaju działającego bodźca wyróżnia się: fototropizm, geotropizm, tigmotropizm...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAWIENIEC

  Ostatnia część żołądka przeżuwaczy. Ściany trawieńca zawierają gruczoły żołądkowe i tu następuje trawienie treści pokarmowej, która ulegała skomplikowanej obróbce wstępnej we wcześniejszych częściach żołądka. Ze względu na kwaśną, treść w trawieńcu giną drobnoustroje symbiotyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /06.08.2013 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANZYCJA

  Mutacja punktowa w sekwencji DNA polegająca na zamianie puryny na purynę (A —» G, G —> A) lub pirymidyny na pirymidynę (C T, T -> C). Mutacja typu tranzycja nie wpływa na zmianę ramki odczytu, może jednakże spowodować zmianę sensu kodonu, np. na inny aminokwas w białku, lub też spowodować powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRAWIENIE

  Proces fizjologiczny, w którym na drodze przemian fizycznych i chemicznych pobrane substancje pokarmowe zostają rozłożone na prostsze elementy mogące zostać wchłonięte i zużyte jako materiał budulcowy lub dostarczający energii. Fizyczne procesy obejmują wchłanianie pokarmu, jego rozdrabnianie i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /4 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRANSPIRCJA

  Parowanie wody, przenikanie (dyfuzja) pary wodnej z wnętrza i powierzchni rośliny do atmosfery, odbywające się głównie przez aparaty szparkowe (transpiracja szparkowa) i w niewielkim stopniu również przez skórkę (transpiracja kutykularna).

  W sytuacji, gdy roślina jest odpowiednio zaopatrzona w wodę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /02.08.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt

Do góry