Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  Gromada szczupnice

   

  Zoecja cylindryczne, zwapniałe. poprzedzielane często poprzecznymi ściankami (diafragmami).

  Rząd Trepostomata

  Formy wyłącznie paleozoiczne, szczególnie rozwinięte w ordowiku. Charakteryzują się długimi, rurkowatymi, ciasno przylegającymi do siebie zoecjami o dystalnie pogrubionych ściankach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /4 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada ramienionogi bezzawiasowe

   

  Ramienionogi bezzawiasowe mają muszle orga-niczno-fosforanowe lub (rzadziej) wapienne. Zawiasu i szkieletu ramion brak.

  Rząd Atremata

  Długa, giętka nóżka przechodzi u tych form pomiędzy tylnymi krawędziami skorupek. Muszla chitynowo-fosforanowa.  

  Lingula - od ordowiku do dziś - muszla o zarysie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /2 913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada ramienionogi zawiasowe

   

  Ramienionogi zawiasowe rozwinęły się szczególnie bujnie w paleozoiku i są najliczniejszą i najbardziej charakterystyczną grupą skamieniałości dla tej ery. Wytwarzają one zawsze muszlę wapienną z zawiasem i szkieletem ramion.

  Tylne krawędzie skorupek tworzą brzeg zawiasowy, który u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /20 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada pancerzowce

   

  Znane od kambru. Są drugą, obok małżoraczków. główną grupą silnie zróżnicowanych skorupiaków, dobrze reprezentowaną w stanie kopalnym.

  Pancerz (karapaks) u przedstawicieli tej grupy jest, podobnie jak u małżoraczków, dwuskorup-kowy. Pokrywa on tylko głowę i przedni odcinek tułowia (głowotułów)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /15 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada wąsonogi

   

  Aberrantna grupa skorupiaków, która przeszła do osiadłego trybu życia. Skorupiakowe pokrewieństwo wąsonogów rozpoznane zostało po raz pierwszy przez Darwina. Larwy wąsonogów prowadzą wolny tryb życia i są podobne do małżoraczków.

  Przytwierdzają się one przednią częścią ciała do podłoża i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada liścionogi

   

  Jest to silnie zróżnicowana grupa drobnych skorupiaków żyjąca prawie wyłącznie w wodach słodkich. Jej typowymi przedstawicielami są znane miłośnikom akwariów wioślarki. Odnóża skrócone do postaci słabo członowanych, wiosłowatych wyrostków. Liczba segmentów ciała bardzo zmienna, zwykle znaczna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada małżoraczki

   

  Pierwsi przedstawiciele tej grupy pojawili się w kambrze i od tego czasu organizmy te jako dobrze wyodrębniony szczep skorupiaków rozwijają się bujnie do dziś. Są to formy małe, rzadko większe niż 5 mm, a zatem należące do mikroskamieniałości i będące obiektem badań mikropaleontologii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /4 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada wije

   

  Zalicza się tu przedstawicieli dwóch podgro-mad, których tułów złożony jest z wielu jednakowo wykształconych segmentów. Są to Opisthogoneata (CMjpotfa-pareczniki) i Pro-goneata (Symphyla - drobnonogi,  Pauropoda - skąponogi, Diplopoda- dwuparce), różniące się położeniem otworów płciowych i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /1 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada owady

   

  Poza organizmami jednokomórkowymi, jest to obecnie najliczniejsza i taksonomicznie najbardziej zróżnicowana grupa dzisiejszych zwierząt. Są to formy lądowe, w większości latające, z bardzo delikatnymi elementami szkieletowymi, bez wzmocnienia mineralnego, których zapis paleontologiczny jest bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /10 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gromada pajęczaki

   

  Gromada ta obejmuje skorpiony i pająki w szerokim znaczeniu. Są to formy potomne Merostomata, które przeszły do lądowego trybu życia.

  Skorpiony mają jeszcze ogólny plan budowy podobny do wielkoraków tzn. cechuje je względnie mała prosoma, szeroka, podłużnie owalna, z siedmiu segmentów złozona...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Anzelm Dodano /22.02.2012 Znaków /2 580

  praca w formacie txt

Do góry