Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ZWIĄZKI EWOLUCYJNE MIĘDZY ROŚLINAMI JEDNOLIŚCIENNYMI I DWULIŚCIENNYMI

   

  Jednoliścienne pochodzą od dwuliściennych i już na początku rozwoju okrytozalążkowych zostały one rozdzielone.

  >

  Także w sposobie zapylenia nastąpiła zmiana i owadopylność została zastąpiona przez wiatropylność.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODGROMADY ANGIOSPERMOPHYTINA

   

  Okrytozalążkowe są wielką grupą liczącą około 500 000 gatunków. We florze naszego globu pojawiły się sporadycznie już w okresie jurajskim. Opanowały one niemal wszystkie strefy klimatyczne.

  W przeciwieństwie do nagozalążkowych obejmują oprócz drzewiastych, także rośliny zielne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WYMARŁYCH KLAS ROŚLIN NAGOZALĄŻKOWYCH

   

  Wymarłe klasy roślin nagozalążkowych: paprocie nasienne, benefity, kordaitowe. Paprocie nasienne zaczęły wymierać z końcem okresu jurajskiego. Wzięły swoją nazwę z charakterystycznego połączenia pokroju paprociowego z wytworzeniem zalążków.

  Zwłaszcza ich liście są bardzo podobne do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODGROMADY GYMNOSPERMOPHYTINA

   

  Rośliny nagozalążkowe (nagonasienne) pojawiły się znacznie wcześniej niż okrytozalążkowe, więc wykazują, pod wieloma względami, bardzo uproszczoną budowę. Są wyłącznie roslinami drzewiasymi. Podgromadę dzielimy na 2 nadklasy i 7 klas.

  Zalążki wykształcają się na brzegach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTEYSTYKA GROMADY PTERIDOPHYTA (PAPROTNIKI)

   

  Obecnie taka gromada nie istnieje, dawniej obejmowała widłakowe, psylotowe, skrzypowe, paprociowe i kladoksylony. Wspólne cechy dla prawie wszystkich przedstawicieli to : specyficzny typ przemiany pokoleń oraz produkowanie specjalnych zarodników.

  Przekonano się jednak, że podobieństwa są powierzchowne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA ORGANÓW I PROCESÓW ROZSIEWANIA NASION

   

  Zdolność do wytwarzania nasion jest niezmiernie istotnym osiągnięciem w rozwoju ewolucyjnym świata roślinnego. Nasiona bowiem są znacznie bardziej odporne na działanie warunków niekorzystnych dla kiełkowania niż zarodniki i mają większe od nich szansę rozwinięcia się w nowe rośliny.

  Nasienie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA PRZEMIANY POKOLEŃ OSIOWCÓW

   

  Przemiana pokoleń u roślin telomowych jest metamorficzna. U mszaków będących boczną, słabiej rozwiniętą linią rozwojową, występuje w cyklu życiowym przewaga gametofitu nad sporofitem.

  Przewaga sporofitu w cyklu życiowym jest cechą korzystną, gdyż sporofit charakteryzuje się różnorodnymi i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEJAWY EWOLUCJI W BUDOWIE DREWNA DRZEW LEŚNYCH

   

  Ksylem jest tkanką niejednorodną, która najwyższy stopień zaawansowania, zróżnicowania u orytozalążkowych, które drogą ewolucji przekształciły się najprawdopodobniej z nagozalążkowych. W drewnie drzew okrytozalążkowych pojawiają się inne elementy, których brakuje w drewnie nagozalążkowych, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORFOLOGIA ORGANÓW ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO ROŚLIN ZARODNIKOWYCH I NASIENNYCH

   

  Słupki nasiennych powstają ze zrośnięcia się owocolistków, na których powstają zalążki, których istotną część stanowią megasporangia. Owocolistki są więc utworami homologicznymi do megasporofili.

  Dojrzały zalążek składa się z ośrodka (będącego utworem homologicznym do megasporangium)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA ORGANÓW ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO RODNIOWCÓW

   

  Ważnym zadaniem, przeciwstawiającym się trudnym warunkom życia na lądzie, było przystosowanie procesów rozmnażania. Ruchliwe gamety męski (plemniki) musiały jeszcze korzystać z obecności wody, ale mejospory mające charakter przetrwalnikowy musiały uzyskać zabezpieczenie przed wyschnięciem.

  Nie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gustaw9897 Dodano /23.02.2012 Znaków /1 307

  praca w formacie txt

Do góry