Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ZESPÓŁ DOWNA, Downa zespół

  Choroba zaliczana do chorób genetycznych związanych, z aberracją chromosomową - anueploidia. Zespół Downa wywołany jest trisomią 21 chromosomu, a więc osobnik z zespołem Downa na 3 chromosomy 21.

  Cechy fenotypowe osobnika dotkniętego tą chorobą to: obniżone napięcie mięśniowe, krótka czaszka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY AZOTOWE

  Heterocykliczne, hydrofobowe związki organiczne, zawierające co najmniej dwa atomy azotu w pierścieniu. W połączeniu z cukrem tworzą nukleozydy, a po dołączeniu grup fosforanowych nukleotydy budujące m.in. kwasy nukleinowe (DNA i RNA). Wśród nich wyróżniamy dwupierścieniowe pochodne puryny (adenina...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZENIE I OCHRONA WÓD

  Woda jest surowcem, z którego korzysta, wiele gałęzi przemysłu, rolnictwa, leśnictwa i gospodarki komunalnej. Zanieczyszczanie rzek i jezior następuje na skutek wpuszczania do nich ścieków miejskich i przemysłowych. Jeżeli ścieki nie są oczyszczane w oczyszczalniach, powoduje to duże...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKWIT WODY

  Masowy pojaw glonów w wodzie. Glony, głównie planktoniczne zielenice i okrzemki oraz sinice, pojawiają się licznie w pewnych okresach, powodując zmianę zabarwienia wody.

  Zakwitom wody sprzyja duża ilość substancji odżywczych rozpuszczonych w wodzie (pierwiastki biogenne) oraz korzystne warunki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

  Wprowadzanie do środowiska substancji, które pogarszają jego biologiczne właściwości. Zanieczyszczeniu mogą podlegać wody, gleba i powietrze.

  Wyróżnia się zanieczyszczenia naturalne (np. erupcja wulkanów, naturalne pożary, procesy mineralizacji) i wynikające z działalności człowieka (np...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALĄŻEK

  Element budowy kwiatów żeńskich u roślin nasiennych. Jest homologiczny do makro-sporangium paprotników. U nagonasiennych zalążki nieosłonięte leżą na łuskach nasiennych szyszek, u okrytonasiennych są zamknięte w zalążni słupka. W zalążku wyróżnia się osłonki (1 lub 2) i ośrodek, w którym po...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPOCZYNEK

  Każda praca wywołuje uczucie zmęczenia. Zmęczony człowiek nie może pracować wydajnie, dlatego aby zachować zdrowie, W należy zorganizować sobie odpowiednią formę wypoczynku. Najbardziej korzystną dla organizmu formą wypoczynku jest aktywność ruchowa - gry i zabawy na świeżym powietrzu.

  Do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA A ZDROWIE CZŁOWIEKA

  W zanieczyszczonym powietrzu znajdują się: gazy, pyły, drobnoustroje.

  Gazy obecne w powietrzu to:

  -    dwutlenek siarki (S02): działa.drażniąco na górne drogi oddechowe, płuca, oczy;

  -    tlenek węgla (CO): wywołuje bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, może spowodować śmierć;

  -    tlenki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZALĄŻNIA

  Dolna, rozszerzona część słupka w kwiecie okrytonasiennych. Zalążnia powstaje przez zrośnięcie owocolistków i ma postać komory (czasem z przegrodami), w której zamknięte są zalążki. Po zapyleniu i zapłodnieniu zalążnia przekształca się w owocnię.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZÓR ZĘBOWY

  Przedstawienie stałej dla gatunku liczby zębów za pomocą wzoru. Zęby ssaków są heterodontyczne - zróżnicowane na: siekacze, kły, przedtrzonowce i trzonowce. W liczniku zapisuje się zęby połowy górnej szczęki a w mianowniku połowy żuchwy, np. wzór zębowy człowieka (uzębienie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /392

  praca w formacie txt

Do góry