Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  Człowiek a tereny podmokłe - Budownictwo wodne bliskie naturze

   

  Przez całe dziesięciolecia budownictwo wodne wręcz wypierało wodę z krajobrazu.

  Takie określenia jak „u-sprawnienie odpływu" czy „rewaloryzacja wód" musiały budzić wrażenie, że obiegu wody po prostu nie wolno pozostawiać samej naturze. Z tego punktu widzenia strumień łąkowy o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /3 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek a tereny podmokłe - Obciążenie aktywnością rekreacyjną

   

  Ostatnimi czasy zbiorniki wodne bywają narażone na inną, nie mniej istotną formę oddziaływań, nad którą chyba jeszcze trudniej jest zapanować niż nad zanieczyszczaniem ściekami i zabudową hydrotechniczną: aktywny wypoczynek ludności. Na liście rankingowej preferowanych terenów wypoczynkowych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /7 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek a tereny podmokłe - Regulacja wód płynących

  Jeszcze większym wyzwaniem dla człowieka niż osuszanie torfowisk pod użytki rolne stanowiły rzeki i strumienie z powodu raz po raz zdarzających się powodzi. Kiedyś w końcu nadchodziła powódź katastrofalna, a najgorsze w niej było to, że nie można jej było przewidzieć.

  Z jednej strony ludzie musieli...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /9 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek a tereny podmokłe

   

  Kilka tysięcy lat temu, na długo przed nastaniem wielkiego głodu ziemi w czasach nowożytnych, rozwinęła się więc na rozległych torfowiskach szczególna kultura, o której świadczą znaleziska, przekazy i legendy, dające dość klarowny obraz ówczesnych warunków życia.

  Natomiast w czasach nowożytnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /4 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadrzeczne lasy łęgowe - Osuszanie torfowisk i podmokłych łąk

   

  Osuszanie terenów podmokłych pod użytki rolne uważano w ubiegłym wieku za wielkie wyzwanie. W nich tkwiły bowiem ostatnie rezerwy ziemi dla ludności, która z trudem mogła się wyżywić, a cóż dopiero wyprodukować nadwyżki żywności. Dobre, żyzne gleby ulegały wyjałowieniu wskutek niedostatecznego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /2 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadrzeczne lasy łęgowe - Bóbr i sarna w lesie łęgowym

   

  W Europie Środkowej pozostały już tylko mizerne resztki lasów łęgowych w stanie zbliżonym do naturalnego. Dużo ponad 90 łęgów zostało przekształconych lub zniszczonych! Trudno więc sobie wyobrazić, jak wyglądało życie zwierząt w tych „dżunglach" strefy klimatu umiarkowanego, zanim wtrącił...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /11 950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadrzeczne lasy łęgowe - Dynamika łęgów

   

  Zmiany przepływu w rzekach mogą prowadzić zarówno do niewielkich powodzi, jak i do większych. Statystycznie rzecz biorąc, naprawdę duże powodzie zdarzają się mniej więcej raz na dziesięć lat. Zalaniu ulega wówczas cały łęg.

  Co to jednak znaczy: cały łęg? Czy w systemie rzecz-no-łęgowym w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /27 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

   

  Zanim człowiek zaczął eksploatować i przekształcać łęgi (łęg oznacza zarówno las łęgowy, jak i nadrzeczną łąkę, a wreszcie płaski obszar nadrzeczny na terasie zalewowej), lasy łęgowe towarzyszyły wszystkim rzekom w Europie Środkowej. Tylko w górach stromość terenu często uniemożliwia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /8 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z wody na ląd - Torfowiska wysokie i niskie

   

  Jedna z form zalądowienia zbiorników wodnych polega na tym, że wypełniają się po prostu glebą i zamieniają trwale w ląd. Występuje to zwłaszcza tam, gdzie zachodzi względna równowaga między opadami atmosferycznymi a parowaniem lub też parowanie przewyższa ilość wody dopływającej z opadów. W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /7 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Z wody na ląd - Zalądowienie jezior

   

  Każdej pobranej cząsteczce dwutlenku węgla odpowiada więc uwolniona cząsteczka węglanu wapnia, który się wytrąca w formie niezwykle czystej „kredy jeziornej". Deszcz drobnych jak pyt płytek wapiennych, opadających przez setki i tysiące lat, utworzył w wapiennych jeziorach grube pokłady kredy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /5 398

  praca w formacie txt

Do góry