Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ADRENALINA

  Epinefryna, neuroprzekaźnik i główny hormon rdzenia nadnercza, należący do grupy katecholamin (amin biogennych), stymulujący współczulny (sympatyczny) układ nerwowy.

  Odgrywa główną rolę w reakcji na stres. U człowieka i innych kręgowców, w sytuacjach zagrożenia, układ współczulny poprzez...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAPTACJA, przystosowanie

  Dopasowanie struktury lub funkcji organizmu, występujące pod wpływem zmian środowiska, zwiększające szanse na przeżycie i wydanie większej ilości potomstwa. Powstające w żywym organizmie zmiany mogą mieć charakter dziedziczny i niedziedziczny. Przystosowanie fenotypowe dotyczy zmian osobniczych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRENERGICZNY NEURON

  Neuron, którego zakończenie synaptyczne uwalnia noradrenalinę (mediator chemiczny), Adrenergiczne neurony występują w autonomicznym układzie nerwowym i mają długie, bezmielinowe włókna. Stanowią pozazwojową część układu współczul-nego, (sympatycznego). Pozostałe włókna układu autonomicznego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADENINA

  Jedna z zasad azotowych, należąca do puryn, występująca w DNA i RNA oraz w innych związkach pochodzenia nukleotydowego, np, ATP. Oznaczana jest literą A i tworzy komplementarną parę z tyminą (T), połączoną dwoma wiązaniami wodorowymi w DNA i z uracylem w drugorzę-dowej strukturze RNA.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADRENOKORTYKOTROPOWY HORMON (ACTH, kortykotropina)

  Polipeptyd zbudowany z 39 aminokwasów, wytwarzany przez komórki gruczołowe przedniego płata przysadki mózgowej. Pobudza korę gruczołu nadnerczowe-go do wydzielania kortyzolu i słabo działających androgenów. Funkcją ACTH jest też stymulowanie przemiany cholesterolu w pregnenolon, prekursor wszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /1 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADENOZYNA

  Jeden z nukleozydów, związek złożony z cukru rybozy oraz adeniny - purynowej zasady azotowej. W wyniku przyłączenia do cząsteczki rybozy w adenozynie reszty kwasu fosforowego powstaje rybonukleotyd adeninowy - jedna z cegiełek budujących RNA (kwasy rybonukleinowe).

  Związkiem o podobnej budowie do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Flora i fauna terenów wilgotnych

   

  Na lądzie takie ściany komórkowe byłyby za ciężkie, w każdym razie dla mniejszych roślin, a także za mało elastyczne. Tam krzemionka może zostać wbudowana w ścianę komórki tylko jako dodatkowa podpora, jak to się dzieje na przykład u traw. Woda natomiast lepiej znosi ich ciężar. Okrzemki o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /35 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tereny wilgotne - Bakterie

   

  Bakterie odgrywają w gospodarce terenów podmokłych równie ważną rolę, jak w tworzeniu humusu w glebie: rozkładają martwe substancje organiczne, nie tylko rozdzielając je na nieorganiczne elementy składowe, które mogą zostać wykorzystane przez rośliny, lecz także budując z nich własne białko...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /5 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małe akweny metodą „zrób to sam"

   

  Jeszcze dziesięć lat temu sytuacja rodzimych żab, ropuch i traszek wyglądała znacznie gorzej niż dzisiaj. Ubywało terenów, na których mogły występować, ponieważ coraz więcej drobnych zbiorników wodnych, gdzie składały skrzek i rozwijały się w stadium larwalnym (kijanki), zamieniano na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /4 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiorniki retencyjne i jeziora zaporowe

   

  Powszechne obwałowywanie wód płynących w XIX stuleciu spowodowało, że woda z opadów atmosferycznych coraz szybciej trafiała do rzek, co prowadziło do coraz większych powodzi. W marcu 1988 roku woda przerwała wał przeciwpowodziowy na Dunaju poniżej Ratyzbony, który przez dziesiątki lat skutecznie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Bazylii Dodano /28.02.2012 Znaków /22 624

  praca w formacie txt

Do góry