Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  METODY JAŁOWIENIA

  W badaniach mikrobiologicznych ogromny wpływ na uzyskiwane wyniki ma higiena osobista oraz jałowość pomieszczeń, sprzętu i pożywek, które są wykorzystywane w pracy. W metodach jałowienia, wykorzystywanych również w medycynie, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego i w życiu codziennym, zastosowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY JAŁOWIENIA - Metody fizyczne

  Zastosowanie wysokich temperatur (na sucho lub na mokro):

  Gotowanie. Szkiełka podstawowe i nakrywkowe gotuje się w roztworze mydła lub środka myjącego, a następnie dokładnie płucze stosując na koniec wodę destylowaną. Po umyciu przechowuje się je na sucho w specjalnych pojemnikach, bądź...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /9 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działy mikrobiologii

  Poszerzenie zakresu i tematyki badań mikrobiologicznych w XX w spowodował podział mikrobiologii na szereg działów, np. mikrobiologię ogólną zajmująca się budową, funkcjami życiowymi i przemianą materii i mikrobiologię szczegółową zajmującą się poszczególnymi grupami mikroorganizmów (wirusologia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /2 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY JAŁOWIENIA - Metody mechaniczne

  Filtrowanie. Zabieg ten stosujemy w przypadku. gdy mamy do czynienia z materiałami, które w podwyższonej temperaturze ulegają zmianom fizycznym i chemicznym. Są to zwykle pożywki zawierające witaminy, aminokwasy, surowicę, mocznik i termolabilne składniki dodawane do podłoży. Do wyjaławiania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROBIOLOGIA - Definicja i przedmiot badań

  MIKROBIOLOGIA – „micros; bios; logos” podobnie jak botanika i zoologia, jest działem biologii – nauki o życiu małych organizmów. Encyklopedia multimedialna PWN określa mikrobiologię jako „naukę o budowie, czynnościach i roli w przyrodzie (gospodarce) drobnoustrojów”.

  Przedmiotem badań mikrobiologii są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROBIOLOGIA - Rys historyczny

  Pierwsze wzmianki o chorobach spotyka się już w najstarszych źródłach. Są to zapiski chińskie i indyjskie (XX i X w p.n.e., ospa); o wściekliźnie wspomina kodeks Esznana w Babilonii, a o gruźlicy i malarii donosi HIPOKRATES – ojciec medycyny greckiej. Pojawiają się przypuszczenia, że w otoczeniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Otomar444 Dodano /16.08.2013 Znaków /7 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNOŚĆ OSOBNICZA

  Różnice w budowie, fizjologii czy zachowaniu (zwierzęta) między osobnikami jednej populacji. Wyróżnia się trzy typy zmienności: środowiskowa (fluktuacyjna), mutacyjna i rekombinacyjna.

  Środowiskowa wywołana jest wpływem odmiennych warunków otoczenia na osobniki. Powoduje zmiany tylko w fenotypie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWICA

  Półpłynna, gęsta, lepka wydzielina roślin iglastych, np. sosny, świerka, jodły. Występuje w zbiornikach i kanałach żywicznych korzeni, łodyg i liści. Przy zranieniu rośliny wypływa na zewnątrz, krzepnie i zasklepia ranę. Dzięki właściwościom grzybobójczym i bakteriobójczym chroni roślinę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOOCHORIA

  Rozsiewanie nasion przez zwierzęta. Większość nasion posiada specjalne aparaty czepne, dzięki którym przyczepiają się do sierści lub piór (np. rzepik i łopian) lub wytwarzają mięsistą owocnię, która zostaje zjedzona przez zwierzęta, a nasiona po przejściu przez przewód pokarmowy trafiają na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻYWICIEL, gospodarz

  Organizm, w którym lub na którym żyje pasożyt. Pasożyt odżywia się kosztem żywiciela, prowadząc do jego wyniszczenia, ale rzadko do śmierci. Żywiciel, u którego żerują postacie larwalne nie osiągające dojrzałości płciowej to żywiciel pośredni, a ten, u którego pasożyt rozmnaża się płciowo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /07.08.2013 Znaków /676

  praca w formacie txt

Do góry