Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  APOPTOZA

  Programowana fizjologiczna postać śmierci komórki, służąca usuwaniu z organizmu niepotrzebnych już komórek, na którą składa się szereg procesów biochemicznych i morfologicznych, związanych z aktywacją specyficznych enzymów (kaspaz).

  Jest to rodzaj „samobójstwa”, gdyż umierająca komórka aktywnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYKONCEPCYJNE ŚRODKI

  Ogół środków chroniących przed niepożądaną ciążą (pojęcie antykoncepcja znaczy - przeciw poczęciu), Antykoncepcję dzielimy na naturalną, chemiczną, hormonalną i mechaniczną.

  Antykoncepcja naturalna polega na zachowaniu wstrzemięźliwości płciowej w okresie występowania dni płodnych u kobiety...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARABINOZA

  Monosacharyd, zawierający pięć atomów węgia, należący do aldoz. Wzór sumaryczny arabinozy to C5H1005.

  W przyrodzie występuje głównie w postaci enancjomeru L-arabi-nozy. Wraz z ksylozą i niekiedy również z glukozą, galaktozą i mannozą tworzy jeden ze składników budulcowych ściany komórkowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYPODY

  Są to najczęściej trzy haploidal-ne komórki, występujące w woreczku zalążkowym okrytonasiennych. Zgromadzone są na biegunie chalazalnym (przeciwny do mikropylarnego). Antypody są bardzo aktywne metabolicznie i uczestniczą w odżywianiu woreczka zalążkowego. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ARCHEOPTERYX, PRAPTAK (Archaeopteryx litographka)

  Forma przejściowa pomiędzy gadami i ptakami, gatunek z rodziny tnezozo-icznych praptaków (Archaeopterygidae). Jego pierwszy odcisk szkieletu i piór odnaleziono w 1861 roku w Bawarii, Do tej pory znaleziono 8 szkieletów różnych gatunków tej rodziny.

  Archeopteryks był wielkości kurczaka, posiadał ciało...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  APARAT SZPARKOWY

  Struktura 'wytworzona w epidermie (skórce) nadziemnych organów (liści i todyg) lądowych roślin wyższych, umożliwiająca regulację gospodarki wodnej rośliny (stopnia transpiracji) w zależności od warunków środowiskowych oraz wymianę gazową z otoczeniem.

  Aparat szparkowy jest złożony z dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTYBIOTYKI

  Każda substancja wytwarzana przez drobnoustroje, powodująca nawet w małych ilościach zahamowanie wzrostu lub zabicie innego mikroorganizmu. Głównymi producentami antybiotyków są grzyby i bakterie glebowe. Antybiotyki działają negatywnie na 3 główne szlaki metaboliczne bakterii takie jak: biosynteza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANALOGICZNE NARZĄDY

  Narządy u różnych organizmów, które mają odmienne pochodzenie embrionalne i ewolucyjne oraz inny plan budowy, ale upodobniły się do siebie ze względu na spełnianie takich samych funkcji. Jest to efektem konwergencji, czyli ewolucji zbieżnej. Przykłady narządów analogicznych to: oko ryby i oko...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANIZOGAMIA, HETEROGAMIA

  Typ rozmnażania płciowego, w któiym obie gamety (komórki rozrodcze) są ruchliwe - posiadają wici, ale różnią się między sobą wielkością, wynikającą z zawartości materiałów zapasowych (mikro- i ma-krogamety).

  Zjawisko powszechnie występujące w świecie roślin i zwierząt, gdzie z reguły...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANATOMIA

  Nauka zajmująca się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów. Ze względu na obiekt zainteresowań badawczych wyróżnia się anatomię zwierząt, roślin i człowieka. Uwzględniając podejście do zagadnień, przyjmuje się podział na: anatomię topograficzną (chirurgiczną - opis budowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /16.07.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt

Do góry