Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  BIOGENEZA

  Proces powstawania życia na Ziemi. Pierwsze tłumaczenia zaistnienia życia postulowały stworzenie go przez istotę boską (-> kreacjonizm), jednocześnie powszechna była wiara w możliwość spontanicznego tworzenia życia z niczego, nawet form wysoko uorganizowa-nych, np. much w gnijącym mięsie.

  Obalenie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /5 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOCENOZA

  Biotyczne elementy środowiska, termin wprowadzony przez K. Mobiusa w 1877 roku, oznacza zespół populacji różnych gatunków, wzajemnie powiązany różnymi (głównie troficznymi, czyli pokarmowymi) zależnościami i żyjący w określonej przestrzeni środowiska wodnego lub lądowego (biotopu). Biocenoza jako...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIELMO, ENDOSPERMA, ENDOSPERM

  Tkanka odżywcza zarodka, występująca w nasionach. U roślin nagozalążkowych występuje bielmo pierwotne (prabielmo), rozwijające się z komórek miękiszowych gametofitu żeńskiego, w związku z tym o haploidalnych jądrach. W przypadku roślin okrytozalążkowych, bielmo powstaje podczas tzw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /3 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIERNACKIEGO ODCZYN (OB)

  Test stosowany w diagnostyce medycznej, będący miarą szybkości opadania czewonych krwinek (erytrocytów) w osoczu krwi, która zależy od składu białkowego osocza.

  Podwyższona w stosunku do normy wartość OB, świadczy m.in. o ostrym lub przewlekłym stanie zapalnym, urazach, złamaniach kości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILIRUBINA

  Produkt rozpadu grupy hemowej w hemoglobinie Gej części niebiałkowej), barwnik żółty żółci u ssaków. Powstaje ona w wyniku rozpadu biliwerdyny w ten sposób, że centralny mostek metinowy biliwerdyny redukowany jest przy pomocy enzymu reduktazy biliwerdynowej.

  Podobnie jak na wcześniejszych etapach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /2 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁA ISTOTA

  Część tkanki ośrodkowego układu nerwowego złożona głównie z aksonów neuronów, najczęściej posiadających zmielinizowane otoczki, towarzyszącej tkanki glejowej i na-czyń krwionośnych, istota biała tworzy drugą, wewnętrzną warstwę kory mózgowej, stanowj liczne szlaki, łączące poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BILIWERDYNA

  Produkt pośredni rozpadu grupy hemowej w hemoglobinie Qej części niebiał-kowej), baro/nik zielonkawy w żółci. Biiiwerdyna jest łańcuchowym tetrapirolem i powstaje w wątrobie w wyniku rozszczepienia mostka a-metino-wego w grupie hemowej. Reakcja ta zachodzi przy udziale tlenu i NADPH i jest katalizowana...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁE CIAŁKA KRWI (leukocyty, krwinki białe)

  Bezbarwne, jądrzaste elementy morfotyczne krwi; kuliste, ale mogą przybierać również postać pełzakowatą. We krwi obwodowej w liczbie 7,5x10® komórek/ml (norma laboratoryjna: 4-10 tys./ ml). W ich skład wchodzą: granulocy-ty - ok. 60% (obojętnochłonne - neutrofile, kwa-sochłonne - eozynofile...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁKA

  Podstawowe cząsteczki biologiczne budujące żywe organizmy. Pełnią w komórkach funkcje strukturalne, magazynujące oraz szeroko pojęte funkcje regulatorowe, uczestniczą właściwie we wszystkich procesach zachodzących w komórkach. Wiele białek posiada aktywność enzymatyczną i katalizuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /3 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIAŁKA G

  Białka błonowe zaangażowane w proces sygnalizacji komórkowej, a mianowicie w przekazywanie sygnałów z receptora do wewnątrz komórki. Uczestniczą w odpowiedzi komórki na działanie hormonów, w procesie widzenia, odczuwaniu smaku i zapachu. Białka G powodują aktywacje lub inaktywacje enzymów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 777

  praca w formacie txt

Do góry