Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  CHEMIOSMOTYCZNA TEORIA MITCHELLA

  Teoria wyjaśniająca związek pomiędzy procesem syntezy adenozynotrójfosforanu (ATP), katalizowanym przez enzym - syntazę ATP, w czasie fosforylacji oksydacyjnej, a transportem elektronów w łańcuchu oddechowym, zachodzącym w wewnętrznej błonie mitochondrium podczas ostatniego etapu oddychania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEREBROZYDY

  Grupa sfingolipidów - związków o charakterze tłuszczowym. W skład cerebrozydów wchodzą: kwasy tłuszczowe, alkohol - sfin-gozyna oraz cukier prosty - glukoza lub galaktoza. Cerebrozydy występują głównie w tkance nerwowej (szczególnie w mózgu) oraz we krwi.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMORECEPTORY

  Narządy zmysłu chemicznego, rozpoznające bodźce chemiczne. Wyróżniamy chemoreceptory zewnętrzne (eksteroreceptoi) - należą tu narządy węchu (nabłonek j węchowy) i smaku (kubki smakowe) oraz wewnętrzne (interoreceptory) - centralne i obwodowe.

  Chemoreceptory centralne (w pniu mózgu) są i wrażliwe na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CEWKI, tracheidy

  Zespoły martwych, klinowato na siebie zachodzących komórek, które uczestniczą w transporcie wody u roślin. Cewki mają silnie zdrewniałe ściany komórkowe, z licznymi jamkami lejkowatymi lub prostymi. Przez jamki odbywa się transport wody z solami mineralnymi, z cewki do cewki, w górę rośliny, U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHEMOSYNTEZA

  Proces pozyskiwania energii niezbędnej zarówno do procesów życiowych jak i syntezy związków organicznych przez komórkę na drodze utleniania związków nieorganicznych. Podobnie jak fotosynteza jest jednym ze sposobów samożywności, jednakże mniej skomplikowanym i starszym ewolucyjnie. Chemosynte-zę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /3 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY SPRZĘŻONE Z PŁCIĄ

  Cechy fenotypowe, kodowane przez geny obecne na ailo-somach (chromosomach płci), ujawniające się u osobników o płci heterogametycznej (u człowieka XY, allele recesywne). Dziedziczone wyłącznie po jednym z rodziców (u kobiet ujawniają się jedynie w stanie homozygotycznym).

  W tej grupie cech znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELOBIOZA, dwucukier

  Celobioza w przyrodzie nie występuje. Powstaje jako produkt hydrolizy celulozy. Składa się z dwóch reszt glukozowych połączonych wiązaniami 3-o-glikozydowymi.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BULIMIA, bulimia nervosa

  Zaburzenie psychiczne, występujące głównie u młodych kobiet, charakteryzujące się okresami obżarstwa (niekontrolowane, impulsywne objadanie się) i nadmiernym skupianiem się na kontrolowaniu wagi ciała poza tymi okresami.

  Charakterystyczne dla bulimii psychicznej jest stosowanie „drastycznych" metod...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BORELIOZA

  Inaczej krętkowica kleszczowa, ze względu na miejsce odkrycia - miejscowość Ly-me w USA zwana też chorobą z Lyme, choroba występująca u ludzi i niektórych gatunków zwierząt (np, bydła, psów i kotów, różnych gatunków gryzoni) wywoływana, przez bakterię - krętka z rodzaju Borelia (Borelia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /1 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BYLINY

  Wieloletnie rośliny zielne, które w okresie zimowym tracą wszystkie części nadziemne i zimują, korzystając z części przyziemnych i podziemnych (mniszek lekarski, stokrotka) lub organów przetrwalnikowych (kłącza, bulwy, cebule). Wiosną z zimujących części wyrastają nowe pędy nadziemne. Byliny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /17.07.2013 Znaków /735

  praca w formacie txt

Do góry