Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  CHOROBA

  Każde zaburzenie prawidłowego funkcjonowania organizmu lub jego części na dowolnym poziomie jego organizacji. Ścisłe podanie definicji choroby jest szczególnie trudne w przypadku zaburzeń na płaszczyźnie psychiki człowieka, ze względu na ich subiektywne odczucie.

  W przypadku każdej choroby można...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOLESTEROL

  Organiczny związek z grupy alkoholi steroidowych. Zawiera 27 atomów węgla, w organizmach żywych syntetyzowany jest ze skwalenu. Skwalen powstaje na drodze kondensacji dwóch cząsteczek farnezoiu (15 węglowa cząsteczka, zbudowana z trzech jednostek izopre-nowych).

  Prekursorem w syntezie cholesterolu jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMATYNA

  Substancja występująca i wjądrze komórkowym, jako główny składnik chromosomów, Chromatyna jest substancją włóknistą zbudowaną z DNA i licznych białek, a mianowicie białek histonowych i niehistonowych. Głównym składnikiem chromosomów jest nić DNA, która opleciona jest na białkowym rdzeniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOROBA PARKINSONA

  Inaczej drżączka poraźna, choroba zwyrodnieniowa mózgu o nie-poznanych dotąd przyczynach, rozpoczynająca się zwykle w stosunkowo późnym wieku (między 50 a 60 rokiem życia).

  Do podstawowych objawów należą: drżenie rąk, głowy i tułowia, wzrost napięcia mięśniowego (sztywnienie mięśni)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHONDROBLASTY, komórki chrząstkotwórcze

  Elementy komórkowe tkanki chrzestnej posiadające zdolność do podziału. Chondroblasty produkują też włókna białkowe wchodzące w skład chondryny. Po utracie zdolności do podziałów stają się chondrocytami.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOLERA

  Zakaźna choroba przewodu pokarmowego, pochodzenia bakteryjnego, o ostrym przebiegu. Wywoływana przez gramujemnego przecinkowca cholery (Vibrio cholerne), Nieleczo-na może prowadzić do śpiączki lub śmierci. Spotykana głównie w krajach trzeciego świata (na te-renia Afryki, Azji).

  Do zakażenia dochodzi na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁONNY UKŁAD

  Układ łimfatyczny. Wraz z układem krwionośnym stanowi układ krążenia. Układ chłonny jest otwarty. Zalicza się do niego płyn śródtkankowy (międzykomórkowy), cienkościenne naczynia chłonne, które ten płyn zbierają, węzły chłonne oraz gruczoły: grasicę i śledzionę.

  Chłonka trafia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOANOCYTY, komórki kołnierzykowe

  Występują u gąbek. Wyścielają jamę paragastralną, Choanocyty dzięki plazmatycznemu kołnierzykowi oraz wici wychwytują z przepływającej przez ciało gąbki wody cząstki pokarmowe. Trawienie pokarmu zachodzi wewnątrzkomórkowo na terenie wod-niczek pokarmowych. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOLECYSTOKININA (CCK; pankreozymina - PK)

  Peptydowy hormon tkankowy, zbudowany z 33 aminokwasów, wydzielany przez śluzówkę dwunastnicy i początkowy odcinek jelita cienkiego (czczego), zbliżony działaniem do ga-stryny.

  W odpowiedzi na bodźce nerwowe i zmiany chemiczne w dwunastnicy (pojawienie się aminokwasów i produktów częściowego trawienia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHŁONNE WĘZŁY

  Wraz z grudkami chłonnymi wchodzą w skład wtórnych, obwodowych narządów limfatycznych. Mają kształt nerkowaty, średnicę 2-10 mm, są otoczone kolagenową torebką, niektóre są dobrze wykrywalne przy dotyku (podżuchwowe, szyjne). Rozmieszczone wzdłuż naczyń krwionośnych, w pobliżu narządów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 381

  praca w formacie txt

Do góry