Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  CHRZĘSTNOSZKIELETOWE RYBY (Chondrichthyes)

  Gromada współcześnie żyjących ryb, licząca niewiele gatunków, łącznie około 960, obejmująca ryby spodouste (Elasmobcan-chii) i zrosłogłowe (Holocephali). Większość przedstawicieli gromady zamieszkuje morza, tylko nieliczne gatunki są słodkowodne. Najbardziej charakterystyczną cechą ich budowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /7 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOSOM (z gr. chromos - kolorowy, soma - ciato)

  Nazwa pochodzi od zdolności do wybarwiana się. Struktura jądra komórkowego zawierająca część ściśle upakowanego DNA połączona z białkami. Każdy organizm posiada swoistą dla swojego gatunku liczbę chromosomów, np. genom człowieka zawarty w komórkach somatycznych składa się z 46 par chromosomów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHWAST

  Roślina niepożądana w uprawach ludzkich, powodująca obniżenie plonu i związane z tym straty gospodarcze. Chwasty konkurują z uprawianymi roślinami o dostęp do światła, wody i składników mineralnych, zwiększają zacienienie i przyczyniają się do rozprzestrzenienia szkodników upraw. Charakteryzują...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI

  Teoria opracowana przez Thomasa Morgana podczas badań nad dziedziczeniem się cech u muszki owocówki Drosophila melanogaster. Wyniki swoich badań opublikował na początku XX w. i zasadnicze jej elementy są aktualne do dzisiaj. Chromosomowa teoria dziedziczności jest także niejako uzupełnieniem do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHYMOTRYPSYNA

  Jeden z enzymów trawiennych, należących do enzymów proteolitycznych (proteaz lub peptydaz, enzymów hydrolizujących wiązania peptydowe), odpowiedzialnych za trawienie w przewodzie pokarmowym białek pobieranych z pożywieniem. Chymotrypsyna należy do endopeptydaz, tzn. rozszczepia wiązania peptydowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOSOMOWE MUTACJE, MUTACJE CHROMOSOMOWE

  Mutacje związane z wyglądem chromosomów. Do mutacji chromosomowych zaliczamy:

  -    aberracje chromosomowe,

  -    translokcje

  -    delecje

  -    duplikacje

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁKA NISSLA, tigroid

  Ziarnistości zawierające rybosomy i RNA skupione w pobliżu jądra komórkowego w perikarionie komórki nerwowej. Ilość ciałek Nissla świadczy o aktywności neuronu w syntezie białek. W komórkach starych, degenerujących się, zawartość tigroidu spada.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOSOMOWY ZESPÓŁ

  Określona liczba chromosomów charakterystyczna dla każdego organizmu, która jest jednakowa we wszystkich jądrach komórkowych. Chromosomy tworzące zespół chromosomowy różnią się między sobą morfologią, a więc wielkością i kształtem, jak również zawartością w nich genów, jednakże obraz...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /567

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁKA ZMYSŁOWE

  Receptory czucia skórnego. Wolne zakończenia włókien nerwowych w nabłonku lub nieco zmodyfikowane receptory - łąkotki, kolby rozmieszczone w powierzchniowej warstwie skóry. Odbierają wrażenia dotyku, ucisku, bólu, ciepła i zimna oraz swędzenia i łaskotania.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOSOMY POLITENICZNE

  Chromosomy zbudowane z więcej niż jednej dwuniciowej cząsteczki DNA. Powstają wskutek wielokrotnych replikacji, którym nie towarzyszy mitoza, ani podział cytoplazmy. Przykładem mogą być chromosomy występujące w komórkach gruczołów śli-niankowych larw Drosophila melanogaster. Zwane są także...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt

Do góry