Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  CIŚNIENIE PARCJALNE

  Ciśnienie cząsteczkowe jednego gazu w mieszaninie gazów. Powietrze atmosferyczne stanowi mieszaninę gazów: tlenu, dwutlenku węgla i azotu, z nieznaczną domieszką innych gazów (gazy szlachetne) i pary wodnej. Każdy z tych gazów wywiera swoje ciśnienia parcjalne według prawa Daltona - suma tych ciśnień...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĄŻA

  U samic ssaków, okres trwający od momentu zapłodnienia komórki jajowej do porodu. Prowadzi do szeregu zmian fizjologicznych w obrębie organizmu matki, w celu przygotowania odpowiedniego środowiska dla rozwoju i wzrostu embriona (później płodu). Jej długość jest charakterystyczna dla poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CORTIEGO NARZĄD, NARZĄD ŚLIMAKOWY

  Aparat zawierający wyspecjalizowane receptory słuchowe, położony na błonie podstaw-nej ślimaka, w uchu wewnętrznym ssaków. Narząd ten rozciąga się od podstawy do szczytu ślimaka i ma kształt spiralny. Komórkami receptorowymi są komórki zmysłowe włoskowate błędnika, któtych wypustki przebijają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĄŻA MNOGA (wielopłodowa)

  Ciąża, w wyniku której rodzi się więcej niż jeden potomek. Charakterystyczna dla większości ssaków, za wyjątkiem człowieka, chociaż wraz z szerszym stosowaniem technik wspomaganego rozrodu (terapia hormonalna przy leczeniu bezpłodności), staje się zjawiskiem coraz częstszym. U kobiety jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CROSSING-OVER

  Proces wymiany odcinków chromosomów homologicznych zachodzący podczas mejozy. W wyniku crossing-over powstaje nowa jakość chromosomów ze względu na inne rozłożenie wariantów genów/alleli na chromosomie.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĄŻA U KOBIETY

  Obejmuje okres od momentu zapłodnienia jaja do porodu i trwa ok. 280 dni. Nie jest to jednak regułą (wcześniaki lub tzw. ciąża przenoszona). Okres ciąży ludzkiej dzieli się na 3 trymestry.

  Do charakterystycznych objawów wskazujących na istnienie ciąży należą: zatrzymanie miesiączki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁKO KIERUNKOWE (polocyt, ciałko polarne)

  Mała komórka, złożona z substancji jądrowej, powstająca wskutek niesymetrycznych podziałów komórkowych w procesie oogenezy, na etapie I i II podziału mejotycznego (l-sze i gie ciałko komórkowe).

  W wyniku jego podziału, z oocytu rzędu do oocytu II - rzędu (ln2c), powstaje rzędowe ciałko kierunkowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHRZĘSTNA TKANKA

  Chrząstka jest tkanką nieunerwioną i nieunaczy-nioną. U ryb chrzęstnoszkieletowych buduje szkielet tułowia i płetw. Wyróżniamy tkankę chrzestną szklistą, sprężystą i włóknistą.

  Chrząstka szklista ulega procesowi mineralizacji, przez co jest odporna na ścieranie. Włókna ułożone są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHROMOPROTEIDY

  Białka złożone, w których grupę prostetyczną stanowi banwnik. Przykłady chromoproteidów to: hemoglobina, he-mocyjanina, purpura wzrokowa (rodopsyna), fla-woproteidy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIAŁKO PODSTAWOWE

  Twór znajdujący się u podstawy każdej rzęski lub wici. Jest walcem, w którym znajduje się 9 grup obwodowo rozmieszczonych włókien białkowych (mikrotubul). Ciałka podstawowe połączone są systemem neu-rofibryli, co warunkuje koordynację ruchu rzęsek, np. u pantofelka.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt

Do góry