Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  CYTOPLAZMA

  Zewnętrzna w stosunku do jądra komórkowego część komórki eukariotycz-. nej. Sktada się z fazy płynnej - cytozolu (inaczej hialopiazmy) i wszystkich organelli komórkowych poza jądrem. Do tych ostatnich należą między innymi: ciałka Golgiego (aparat Goigiego), mito-chondria, lizosomy, retikulum...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOPLAZMATYCZNE DZIEDZICZENIE

  Dziedziczenie pozajądrowe, dziedziczenie pozachromosomowe, polegające na przekazywaniu do komórek potomnych pozajądrowego materiału genetycznego. W przypadku komórek eukariotycznych pozajądrowe i zdolne do samodzielnej replikacji, koliste cząsteczki DNA występują w mi-tochondriach i chloroplastach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL PŁCIOWY U CZŁOWIEKA

  U kobiet kontrolowany jest przez przedni płat przysadki i jajniki. Są to cykliczne zmiany w organizmie dojrzałej płciowo kobiety. W jego powtarzającym się przebiegu dochodzi do dojrzewania i pękania pęcherzyka Graafa i przekształcenia go w ciałko żółte oraz (pod wpływem estrogenów) do odbudowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL PRACY SERCA (cykl hemodynamiczny serca)

  Obejmuje czynności fizjologiczne serca wymuszające prawidłowy przepływ krwi przez układ krwionośny. Jeden cykl pracy trwa ok. 0,85 sek. (powtarza się ok. 72 razy na minutę, por. tętno). Składa się z następujących po sobie: skurczu przedsionków (ok. 0,15 sek.), skurczu komór (ok. 0,3 sek.)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKLICZNE NUKLEOTYDY

  Nukleotydy, u których grupa fosforanowa połączona jest zarówno z węglem 5' jak i grupą 3’-OH rybozy w cząsteczce nukleotydu. Do cyklicznych nukleotydów zaliczane są: cykliczny 3’,5'-adenozynomonofos~ foran (cAMP) i cykliczny 3',5,-guanozynomonofos-foran (cGMP). Powstają one na drodze cyklizacji ATP...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKLINY

  Konserwatyczne ewolucyjnie białka komórkowe, których stężenie ulega zmianom w zależności od fazy cyklu komórkowego. Stanowią podjednostki regulatorowe cyklinozależnych kinaz białkowych (cdk), zaangażowanych w regulację cyklu komórkowego.

  Wyróżniamy cykliny A, B, D, E. Cykliny D (1-3) oraz E...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL KOMÓRKOWY (cykl życiowy komórki)

  Obejmuje następujące po sobie cyklicznie procesy podziału i wzrostu komórki. Składają się na niego: kariocytokineza oraz okres międzypo-dziatowy, zwany interfazą.

  Interfaza, najdłuższa faza cyklu, obejmuje kolejno fazę G1 (ang. gap-przerwa), S i G2. Kolejność -następujących po sobie faz jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTA

  Otoczka (osłonka) o różnej budowie morfologicznej i chemicznej, odporna na różne czynniki, wytwarzana przez organizm (bakterię, roślinę, zwierzę) wchodzący w stan życia utajonego, w celu ochrony przed niekorzystnymi warunkami środowiska zewnętrznego, jak susza, niska temperatura, brak pokarmu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYKL KREBSA

  Cykl reakcji biochemicznych zachodzący w mitochondriach, zwany też cyklem kwasu cytrynowego, lub cyklem kwasów trlkarbok-sylowych, będący jednym z etapów oddychania komórkowego (w przypadku organizmów, u których zachodzi oddychanie tlenowe), czyli procesu wyzwalania energii zmagazynowanej w związkach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOCHROMOWA OKSYDAZA (cyto-chrom aa3, enzym Wartburga)

  Ostatni enzym łańcucha oddechowego, białko transbłonowe, zlokalizowane w wewnętrznej błonie mitochondrium organizmów tlenowych. Oksydore-duktaza, o masie 160 kDa, posiadająca cztery grupy prostetyczne (dwie w postaci hemu - cyto-chromy a i a3, dimer miedziowy, centrum aktywne z atomem miedzi Cu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt

Do góry