Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  CZERWONKA

  Pojęcie obejmujące dwie postacie choroby przewodu pokarmowego: czerwonkę bakteryjną i pełzakowatą.

  Czerwonka bakteryjna (dyzenteria) to choroba zakaźna układu pokarmowego, wywoływana przez gramm(-) pałeczki Shigella z rodziny Entero-bacteriaceae (najczęściej Shigella flexneri i Shigella sonnei...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOSZKIELET

  Dynamiczna sieć włókienek białkowych, tworząca podporę (rusztowanie) komórek, usztywniająca i nadająca im kształt (głównie w przypadku komórek zwierzęcych - u roślin funkcje usztywniające pełni przede wszystkim ściana komórkowa), a także uczestnicząca w wielu istotnych dla komórki procesach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOZYNA

  Jedna za zasad azotowych należąca do pirymidyn, występująca w DNA i RNA. Oznaczana jest literą C i tworzy komplementarną parę z guaniną (G) w DNA i w drugorzędowej strukturze RNA.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZASZKA

  Szkielet głowy kręgowców, odpowiedzialny za ochronę mózgu, narządów zmysłów, początkowych części układu pokarmowego i oddechowego. Czaszka dzieli się na część grzbietową, zwaną mózgoczaszką, oraz część brzuszną, czyli trzewioczaszkę. U większości —» ryb, obie części czaszki są luźno...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZEPIEC

  Drugi odcinek żołądka ssaków przeżuwających, do którego dostaje się pokarm z żwacza. Skurcze czepca powodują odciśnięcie piynu z pokarmu, który wraca do żwacza. Powstała masa pokarmowa przechodzi ponownie do przełyku i jamy gębowej, gdzie zostaje rozdrobniona i wymieszana ze śliną. Z jamy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWIEŃ WZROKOWA, rodopsyna

  Białko błonowe występujące w pręcikach siatkówki oka kręgowców. Czerwień wzrokowa jest złożona z części peptydowej, zwanej opsyńą, i z światłoczułej grupy prostetycznej, będącej re-tinolem (wit. A). Bierze udział w zamianie impulsu świetlnego na nerwowy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOCHROMY

  Grupa białek funkcjonujących jako przenośniki elektronów zarówno w łańcuchu oddechowym, przebiegającym w mitochondriach (cytochromy: a, a3, b, c, ct), jak i w transporcie elektronów w błonie tylakoidów chloroplastów podczas fazy jasnej fotosyntezy (cytochromy: b i f).

  Białka te zawierają grupę...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOKINEZA

  Etap w procesie podziału komórki, następujący po utworzeniu 2 jąder potomnych w wyniku mitozy lub I i II podziału mejotycz-nego; polega na podziale cytoplazmy komórki na dwie części, z któiych każda staje się, podobnie jak komórka rodzicielska, komórką jednojądrową. -> cykl komórkowy, -> mitoza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOKIMINY

  Klasa hormonów roślinnych (fi-tohormonów) biorących udział w regulacji podziałów komórkowych (cytokinezy), różnicowania komórek, procesów wzrostu, spoczynku i starzenia się liści, owoców i całych roślin, regulacji kwitnienia oraz transportu produktów fotosyntezy.

  Przykładem współdziałania różnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOLIZA

  Rozpad martwych komórek pod wpływem enzymów hydro litycznych lub uszkodzenie błony komórkowej i uwolnienie treści komórki (etap nekrozy). W immunologii - proces prowadzący do zniszczenia tzw. komórek docelowych, wywołany działaniem limfocytów T.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /293

  praca w formacie txt

Do góry