Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  CZWARTORZĘD

  Najmłodszy okres ery kenozoicznej. Dzieli się na dwie epoki, starszą - plejstocen, oraz mtodszą - holocen, obejmujący ostatnie 10 000 iat. W czwartorzędzie ukształtowały się obecne zarysy mórz i lądów, a świat roślinny i zwierzęcy był już zbliżony do dzisiejszego. Pod koniec plejstocenu, na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK WYPROSTOWANY, Homo erectus

  Wymarły gatunek z rodziny człowiekowatych. Zamieszkiwał tereny Afryki, Azji i Europy. Najstarsze szczątki człowieka wyprostowanego datowane są na około 1,8 min. lat, a zatem przed ok. 800 tys. lat koegzystował na terenie Afryki z australopitekami. Pojemność mózgo-czaszki wynosiła od 850-940 ml;...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK ZDOLNY, Homo habilis

  Wymarły gatunek z rodzaju Homo zamieszkujący Afrykę w końcowej fazie pliocenu. Cechował się wyraźnie większą pojemnością puszki mózgowej, która wynosi 600-800 ml, kości pokrywowe czaszki są cienkie, nie 'występuje grzebień strzałkowy i potyliczny, wały nadoczodołowe są słabo wykształcone...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁEKOKSZTAŁTNE, hominoidea, hominidy

  Nadrodzina małp wąskonosych podzielona na trzy rodziny: gibonowate (gibbon i siamang), orangowate (orangutan, goryl i szympans) i człowiekowate (jedyny żyjący gatunek to człowiek Homo sapiens). W innym podejściu człekokształtne są uznawane za rodzinę obejmującą: szympansa, bonobo, goryla i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁONOWANIE, metameria/segmentacja

  Właściwość budowy zwierząt dwubocznie symetrycznych, polegająca na podziale ciała na szereg powtarzających się odcinków (metamerów, członów, segmentów). Występuje u większości zwierząt trójwarstwowych.

  U kręgowców dotyczy nerwów, mięśni, kręgów. Członowanie może być zupełne lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK, Homo

  Rodzaj w obrębie rodziny człowiekowate, obejmujący dwa gatunki wymarłe: H. habilis (człowiek zdolny) i H. erectus (człowiek wyprostowany) i jeden żyjący H. sapiens {człowiek rozumny). Cechy typowe dla rodzaju człowieka to: mózgoczaszka o pojemności powyżej 750 ml, zróżnicowanie grubości kości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK A INNE SSAKI

  Organizm człowieka jest bardzo podobny do organizmów niektórych ssaków, np. małp człekokształtnych. Szczególnie podobnie przebiegają pewne wybrane procesy fizjologiczne, np.: oddychanie, odżywianie, wydalanie, rozmnażanie.

  Podobieństwa:

  -    ogólny plan budowy ciała,

  -    siedem kręgów szyjnych,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOPYGE

  Wyspecjalizowany obszar pellikuli występujący u większości orzęsków, służący do usuwania niestrawionych cząstek pokarmu: zlokalizowany w stałym miejscu ciała orzęska, zwykle w jego tylnej części.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZERWONE CIAŁKA KRWI (erytrocyty)

  Elementy morfotyczne krwi, dwuwklęsłe, plastyczne komórki, u ssaków pozbawione jądra, średnicy ok. 8 mm i grubości ok. 2pm. Biorą udział w transporcie tlenu z płuc do tkanek obwodowych i dwutlenku węgla w odwrotnym kierunku. Swoją funkcję pełnią dzięki znajdującym się wewnątrz cząsteczkom...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYTOSTOM

  Wyspecjalizowany obszar pelli-kuli mający postać szczeliny, w ściśle określonym miejscu ciała większości orzęsków. Za pośrednictwem cytostomu pobrany pokarm dostaje się do cytofarynksu, gdzie w procesie endocytozy powstaje wodniczka pokarmowa. U większości orzęsków cytostom znajduje się na dnie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt

Do góry