Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  DATOWANIE GEOLOGICZNE

  Oznaczanie wieku skorupy ziemskiej lub jej poszczególnych warstw. Najstarsza metoda datowania geologicznego była przydatna tylko do oznaczania wieku skał osadowych.

  Polegała na pomiarach i grubości i kolejności ułożenia poszczególnych warstw. Pozwoliła odtworzyć zasadniczy bieg przemian geologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK MUTAGENNY (mutagen)

  Czynnik fizyczny, chemiczny lub biologiczny, wprowadzający trwałe lub labilne zmiany (chemiczne i fizyczne) w obrębie materiału genetycznego (mutacje spontaniczne i indukowane, uszkodzenia DNA), mogące prowadzić do wytworzenia nowych cech dziedzicznych (mutacje) lub sprzyjać procesom nowotworowym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIK Rh (układ grupowy Rh)

  Grupa silnych antygenów powierzchniowych krwinek czerwonych. Składa się z 6 podstawowych antygenów C, D, E, c, d, e kodowanych przez osobne geny, z których C, D, E są genami dominującymi, natomiast c, d, e są genami recesywnymi. Odziedziczona kombinacja (Cc, Dd, Ee) decyduje o fenotypie antygenów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEK ROZUMNY, Homo sapiens

  >

  Typ; Strunowce

  Podtyp; Kręgowce

  Gromada: Ssaki

  Podgromada: Łożyskowce

  Rząd:    Naczelne

  Podrząd: Małpy wąskonose

  Nadrodzina: Człekokształtne

  Rodzina: Człowiekowate

  Rodzaj: Człowiek - Homo

  Gatunek: Człowiek rozumny - Homo sapiens

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI ATMOSFERYCZNE A ZDROWIE CZŁOWIEKA

  Do czynników atmosferycznych, które wpływają na zdrowie człowieka, zaliczamy: temperaturę powietrza, wilgotność powietrza, ruch powietrza (wiatr), ciśnienie atmosferyczne.

  Temperatura powietrza jest odbierana przez termoreceptory, czyli wyspecjalizowane komórki nerwowe, reagujące na zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZŁOWIEKOWATE

  Rodzina wymarłych i żyjących współcześnie naczelnych obejmująca dwie podrodziny: Pongidae, z jednym rodzajem - orangutan i Hominidae, z trzema rodzajami: szympans, goryl i człowiek. Historia ewolucyjna człowieka jest słabo poznana i budzi szereg uzasadnionych wątpliwości.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI KRZEPNIĘCIA KRWI

  Grup; substancji (głównie białek i poiipeptydów) obec nych w osoczu, odpowiedzialnych za proces krzepnięcia krwi. Dwanaście z nich oznaczono cyframi rzymskimi, np. czynnik II - protrombina, i III- tromboplastyna, IV - jony wapnia. Pozostałe, odkryte później, nie mają numeracji. Każdy białko wy czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZOPKI

  Jeden z typów (obok pręcików) komórek fotoreceptorowych (światłoczułych) oka, znajdujących się na siatkówce. Zdecydowana większość z 6 milionów czopków jest skupionych w jednym, centralnym miejscu siatkówki zwanym plamką żółtą. Czopki warunkują widzenie barwne oraz rozróżnianie drobnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARWIN KAROL CHARLES ROBERT (1809 - 1882)

  Dokonał rewolucji w świecie nauk przyrodniczych oraz w humanistyce poprzez stworzoną przez siebie teorię ewolucji biologii zwierząt (zwanej darwini-zmem). Ten angielski przyrodnik, geolog, zoolog i biolog odkrył prawidłowość w rozwoju form biologicznych - okazało się, że w naturze trwa nieprzerwanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /5 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZUŁKI, anteny

  Ogólna nazwa wyrostków (przydatków) przedniej części ciała wielu bezkręgowców. Mogą być różnej budowy i pochodzenia. Występują na głowie stawonogów (z wyjątkiem pajęczaków); w liczbie dwóch par u skorupiaków lub jednej pary u wijów i owadów. Pełnią funkcję narządów zmystów: dotyku, węchu i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /419

  praca w formacie txt

Do góry