Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  DREWNO, KSYLEM

  Tkanka przewodzi występująca u paprotników i roślin nasienr rozprowadzająca wodę i sole mineralne, pot przez korzenie. W klimacie umiarkowanym, wiosną, przy wzmożonym zapotrzebowaniu na substancje odżywcze, drewnem wędrują związki organiczne z pni i korzeni. Po nacięciu tkanek -pnia wycieka słodki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /6 108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR SZTUCZNY

  Działania człowieka zmierzające do uzyskania organizmów hodowlanych - zwierząt i roślin o pożądanych przez niego cechach. Dobór sztuczny jest realizowany przez konsekwentne, trwające wiele pokoleń wybieranie do rozrodu osobników o nasilonych określonych cechach.

  Uzyskuje się wtedy odmiany, które...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROBNOUSTROJE, mikroorganizmy

  Każdy organizm, którego nie można zaobserwować bez użycia mikroskopu. Jednakże w języku naukowym nie jest to definicja precyzyjna. W praktyce drobnoustrojami nazywamy te organizmy, którymi zajmują się mikrobiolodzy. Do mikroorganizmów zaliczamy: wirusy, bakterie, grzyby jednokomórkowe, glony...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOJRZEWANIE U CZŁOWIEKA

  Okres w rozwoju człowieka, kiedy gruczoły płciowe rozpoczynają wydzielanie hormonów płciowych. Pod wpływem działania hormonów w organizmie dziewczynki i chłopca zachodzi szereg zmian w budowie ciała, czynnościach niektórych narządów oraz w psychice. Pierwszym objawem dojrzewania jest gwałtowny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROSOPHILA MELANOGASTER

  Muszka owocowa, owad należący do rzędu muchówek. Ten niewielkich rozmiarów owad używany jest powszechnie do badań genetycznych i cytogenetycz-nych z kilku względów. Po pierwsze ze względu na matą liczbę, łatwo obserwowalnych pod mikroskopem, chromosomów (2n = 8). Po drugie szybko się rozmnaża, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOBÓR NATURALNY, selekcja

  Podstawowy mechanizm odpowiedzialny za przebiegającą ewolucję organizmów żywych, polegający na selekcjonowaniu genotypów ze względu na ich lepsze dopasowanie do warunków środowiska i wyższą rozrodczość. Zmiany wywoływane doborem będą proporcjonalne do presji wywieranej przez czynniki zewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /5 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DISACHARYDY (dwucukry)

  Cukry złożone, powstające w wyniku kondensacji dwóch jednostek monosacharydowych, połączonych wiązaniem o-gli-kozydowyrn. W jego tworzenie zaangażowane są: powanie hemiacetalowe (lub hemiketalowe) /szego oraz jedna z grup OH drugiego monosa-/du. Krystaliczne, aktywne osmotycznie sub-cje, o słodkim smaku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIPLOFAZA

  Faza w przemianie pokoleń u roślin. Oznacza się ona obecnością pokolenia diplo-idalnego rośliny, a więc sporofitu. U większości roślin, poza mszakami, diplofaza jest najdłuższą występującą fazą w przemianie pokoleń, zaś stadium haplonta, a więc gametofitu zredukowane jest jedynie, do okresu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAPAUZA

  Okres zahamowania rozwoju i czynności życiowych wywołany okresowymi, niekorzystnymi zmianami warunków zewnętrznych środowiska. Termin stosowany głównie w odniesieniu do owadów. Wykształcenie zdolności do diapauzy jest wynikiem ewolucyjnego przystosowania się owadów żyjących w strefie klimatu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DNA - DEOKSYRYBONUKLEINOWY KWAS

  Polimer deoksynukleotydów, w skład których wchodzą cukier - deoksyryboza, reszty kwasu fosforowego i jedna z zasad azotowych zasady putynowe: adenina (A) i guanina (G), zasady pirymidynowe: tymina (T), cytozyna (C).

  DNA jest dużą makromolekułą o budowie liniowej. Jest to podstawowa cząsteczka niosąca...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 816

  praca w formacie txt

Do góry