Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  DYFTERYT, błonica

  Bakteryjna choroba zakaźna, przeważnie wieku dziecięcego, przenoszona drogą kropelkową. Wywoływana przez gram(-) pałeczki maczugowca błonicy (łac. Corynebacte-rium diphtheriae) z rodziny Coryrebacteriace. Spotykana często na terenie krajów o obniżonym standardzie sanitarnym (na terenie bytego ZSRR...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /2 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKREWNY UKŁAD

  Układ produkujący i wydzielający do krwi hormony. Wraz z układem nerwowym i immunologicznym warunkuje homeostazę całego organizmu. Do układu dokrewnego zalicza się wszystkie gruczoły wydzielania wewnętrznego, a także tkanki i komórki produkujące hormony. Przysadka mózgowa, szyszynka, tarczyca...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROŻDŻE (Saccharomyces)

  Rodzaj grzybów workowców z rodziny drożdżowanych, rzędu drożdżowców, charakteryzujących się przeważnie jednokomórkowym ciałem i wegetatywnym sposobem rozmnażania - pączkowaniem. Rzadko występuje podział komórki. Wypączkowane komórki pozostają na komórce macierzystej, tworząc pseudogrzybnię iub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /4 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DONOR

  W biochemii: związek chemiczny, substancja prosta lub układ enzymatyczny, mogące w czasie reakcji biochemicznych oddawać grupy chemiczne, atomy lub elektrony innym związkom (akceptorom, biorcom).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRUZY

  Nieregularne bryty szczawianu wapnia spotykane w wakuolach komórek miękiszowych lub skórki u roślin lądowych. Druzy' są przykładem wydaliny wewnątrzkomórkowej. Inne postacie nierozpuszczalnego szczawianu wapnia to kryształy i rafidy.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOPAMINA

  Pobudzający przekaźnik nerwowy (neurotransmiter) z grupy katecholamin (amin biogennych), wytwarzany i uwalniany przez neurony ośrodkowego uktadu nerwowego. W zależności od miejsca uwalniania może ona odgrywać różną rolę.

  W układzie limbicznym wpływa głównie na procesy emocjonalne (m.in. jej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRYF GENETYCZNY

  Wahania w częstotliwości występowania alleli, niewynikające z działania doboru naturalnego, migracji, czy mutacji. Dotyczy przede wszystkim małych, izolowanych populacji, przy czym jego znaczenie wzrasta w miarę spadku liczebności grupy, Dryf genetyczny jest efektem losowych zmian w ilości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAPIEŻNICTWO

  Rodzaj antagonistycznej interakcji między populacjami, w którym jedna populacja czerpie korzyści przynosząc szkodę drugiej populacji. Interakcja taka zachodzi w układzie drapieżnik - ofiara. Drapieżnik wykrywa, zabija i zjada ofiarę. Drapieżnictwo jest jednym z mechanizmów redukujących liczebność...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór płciowy

  Forma doboru naturalnego, która polega na konkurencji między osobnikami tej samej płci o partnera pici przeciwnej. Dobór płciowy przejawia się jako różnego rodzaju rytuały godowe, zaloty, wabienie, a także walki samców o samice czy prezentowanie cech płciowych u zwierząt z wyraźnym dymorfizmem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DUPLIKACJA

  W genetyce, pojęcie określające podwojenie materiału genetycznego w wyniku aberracji strukturalnej, prowadzącej do powstania dwóch jego kopii, np. jako wynik nierównego eros-sing-over w mejozie. Duplikacja może obejmować cały genom, poszczególne chromosomy, geny lub ich fragmenty.

  Powstaje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /716

  praca w formacie txt

Do góry