Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  EKSPRESJA GENU

  Proces przepływu informacji genetycznej zawartej w genie na obraz fenotypu danej komórki/organizmu. Ekspresje genu zatem obejmują takie procesu jak: transkrypcja -popisywanie informacji z DNA na RNA, translacja przepisywanie informacji z RNA na białko.

  Zwrócić należy uwagę, że oprócz wymienionych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKTODERMA

  Zewnętrzna warstwa —> gastruli, stadium zarodka zwierząt wielokomórkowych. U bezkręgowców z ektodermy powstaje pokrycie ciała, często wykształcające kutikulę, układ nenwowy i narządy zmysłów, a także przednia i tylna część jelita. Z niej wykształcają się także skrzela, tchawki i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKTOR, narząd wykonawczy

  Efektorami są mięśnie i gruczoły. Pobudzanie efektora do działania następuje pod wpływem impulsu nerwowego przekazywanego przez włókna eferentne. Miejsca styku zakończeń neuronu ruchowego i efektora to synapsy neuronowo-efektorowe. receptory zmysłowe.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EKOLOGIA

  Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, badająca wzajemne związki pomiędzy organizmami i ich zespołami a środowiskiem, czyli o ekonomice przyrody. Termin „ekologia” pochodzi z języka greckiego (oikos - dom, miejsce życia, logos - nauka) i-dosłownie oznacza naukę o miejscu życia (środowisku).

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EFEKT ZAŁOŻYCIELA

  Zjawisko związane z kolonizacją nowych obszarów, najczęściej wysp. Populacja zasiedlająca jest wyposażona w niewielką, losową próbę alleli wyjściowej populacji. Ze względu na niewielką liczbę osobników niektóre allele mogą ulec przypadkowej eliminacji (dryf genetyczny) i w rezultacie izolowana...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZOCYTOZA

  Aktywny sposób transportu substancji przez błonę komórkową na zewnątrz komórki; proces usuwania na zewnątrz komórki produktów odpadowych lub też produkowanych przez nią specyficznych substancji (np. hormonów przez komórki gruczołowe), polegający na zlaniu się błony plazmatycznej pęcherzyka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzoergiczna reakcja

  Reakcje chemiczne, podczas których uwalniana jest energia swobodna, która następnie może zostać wykorzystana do wykonania jakiejś pracy, W reakcji egzo-ergicznej produkty zwierają mniej energii niż sub-straty i dlatego jest ona uwalniana do otoczenia. Klasycznym przykładem tego typu reakcji jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZONY

  Część genu eukariotycznego, w której zawarta jest informacja o białku. W genomach eukariotycznych geny są nieciągłe i pomiędzy egzonami znajdują się introny-jednostki niekodujące białek.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EGZOSPORY

  Zarodniki powstające zewnątrz-komórkowo u grzybów, np. zarodniki konidialne, tworzące się przez odcięcie szeregu komórek na końcach strzępek (pędziak, kropidlak) czy zarodniki podstawkowe (borowik, pieczarka).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EJAKULACJA

  Wytrysk nasienia (spermy) występujący u samców w czasie kopulacji, wywołany skurczem mięśniówki gładkiej najądrzy, nasienio-wodu, przewodu moczo-płciowego i dodatkowych gruczołów płciowych. Wyrzuconą w trakcie ejaku-lacji porcję spermy nazywamy ejakulatem.

  U mężczyzn ejakulat zawiera ok. 400 min...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /18.07.2013 Znaków /623

  praca w formacie txt

Do góry