Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  ETIOLACJA

  Inaczej wypłonienie, czyli ogół przemian, którym ulegają rośliny żyjące w ciemności i nie mające możliwości przeprowadzania fotosyntezy, związanych z zahamowaniem lub spowolnieniem procesów metabolicznych, do których przebiegu niezbędne jest światło, w tym również syntezy hormonów roślinnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EOZYNOFILE (leukocyty kwasochłonne)

  Kuliste komórki, o średnicy 15-25 urn, z charakterystycznym, dwupłatowym iub podkowiastym jądrem; stanowią ok. 1-3% wszystkich leukocytów, podobnie jak bazofile powstają w czerwonym szpiku kostnym, z komórek macierzystych nieukierun-kowanych, które pod wpływem interleukin (11-3 i b), czynników...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDOMITOZA

  Kolejne cykle replikacyjne DNA, którym nie towarzyszy rozchodzenie się chromosomów. Nie zachodzi podział jądra ani cy-tokineza. Prowadzi to do zwielokrotnienia liczby chromosomów w komórce - poliploidyzacji. Przyczyną endomitozy może być zaburzenie działania wrzeciona kariokinetycznego np. pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUCHROMATYNA

  Luźny stopień skondensowania chromatyny. Euchromatyna zbudowana jest z DNA zawierającego aktywne geny. Słabe upakowanie DNA umożliwia przyłączenie się specyficznych białek do DNA, umożliwiając ekspresję zawartej w nici DNA informacji genetycznej.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EPIBLAST

  1.    Pierwotna ektoderma; zewnętrzna warstwa w dwuwarstwowym zarodku. Termin o szerszym znaczeniu niż ektoderma, używany najczęściej do opisu zarodków strunowców, rzadziej bezkręgowców.

  2.    W botanice epiblast to szczątkowy liścień występujący w zarodkach większości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDONUKLEAZY

  Enzymy przecinające wią-. zanie fosfodiestrowe wewnątrz łańcucha poiinu-kleotydowego (cząsteczki DNA lub RNA). Na specjalną uwagę zasługują enzymy restrykcyjne, które tną DNA w określonych miejscach sekwen-cji nukleotydowej i dzielą się ze względu na mechanizm działania. W zależności od...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDOLIMFA, śródchłonka

  Płyn wypełniający kanał ślimaka, woreczki oraz przewody w uchu wewnętrznym. Woreczki i przewody półkoliste (w kanałach półkolistych błędnika) stanowią zmysł równowagi. W kanale ślimaka odbierane są bodźce słuchowe. Drgania endolimfy (przeniesione tu przez elementy ucha środkowego) pod wpływem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDODERMA

  Wewnętrzny listek zarodkowy. Pojawia się we wczesnym stadium rozwoju zarodkowego - w czasie gastrulacji. W procesie histo-genezy i organogenezy z endodermy powstaje np. nabłonek płuc, nabłonek środkowej części przewodu pokarmowego, wątroba, trzustka. 

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elajosom, ciałko mrówcze

  Struktura na powierzchni nasion niektórych roślin rozwijająca się z pozostałości sznureczka zalążka. Zawiera węglowodany, białka i tłuszcze. Wartości odżywcze elajosomów sprawiają, że są one zjadane przez mrówki, które przyczyniają się do rozsiewania nasion. Rośliny, których nasiona są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENDOERGICZNE REAKCJE

  Reakcje chemiczne wymagające nakładu energii, pochodzącej z otoczenia, co powoduje, że są one zależne od zachodzenia w nim reakcji egzoergicznych. W reakcji endoergicznej, czyli pochłaniającej energię z otoczenia, produkty mają większą energię niż substraty. Przykładem tego typu reakcji są...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /420

  praca w formacie txt

Do góry