Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  EWOLUCYJNY ROZWÓJ PLECHOWCÓW

  Najprostszymi i najstarszymi roślinami są glony ściśle związane ze środowiskiem wodnym. Ciało glonów, zwane plechą, wykazuje różne stopnie rozwoju. Najprostsze w swojej budowie są glony jednokomórkowe, np. chlorella, okrzemki. Następny stopień organizacji budowy to glony kolonijne, np. skrętnica...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EURYBIONTY

  Organizmy słabo wyspecjalizowane, o szerokim zakresie tolerancji na wahania czynników środowiskowych, jednakowym w całym zasięgu występowania. Jeśli znaczna tolerancja dotyczy tylko jednego czynnika, np. temperatury, to mówi się o organizmach eurytermicznych, jeśli jedynie zasolenia - o organizmach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCYJNY ROZWÓJ STRUNOWCÓW

  Dużo dowodów na temat rozwoju ewolucyjnego strunowców dostarczają: anatomia porównawcza, embriologia oraz liczne wykopaliska i skamieniałości.

  Strunowce stanowią typ o dużej różnorodności budowy. Ich cechą wspólną jest wykształcenie struny grzbietowej.

  Typ Strunowce dzieli się na 3 podtypy:

  a)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUSTACHIUSZA TRĄBKA, trąbka słuchowa

  Wąski przewód łączący gardziel z jamą ucha środkowego, występujący u kręgowców lądowych, za wyjątkiem płazów beznogich, ogoniastych i niektórych bezogonowych, a także węży i beznogich jaszczurek. Trąbka Eustachiusza służy do wyrównywania ciśnienia po obu stronach biony...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAD - dinukleotyci flawinoadeninowy

  Połączone ze sobą dwie reszty nukieotydowe (ryboza + grupa dodatkowa), przy czym w jednej z nich występuje adenina, a w drugiej ryboflawina. Do FAD mogą być przyłączane dwa atomy wodoru, np. układu odpornościowego.

  W tym przypadku komórki żerne albo bezpośrednio rozpoznają struktury ścian...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUTROFIZACJA

  Wzrost żyzności wód, głównie spowodowany wzrostem stężenia związków zawierających azot i fosfor. Źródła tych związków mogą być mineralne lub organiczne. Eutrofizacja jezior jest procesem naturalnym. Większość jezior powstaje jako zbiorniki oligotroficzne, czyli ubogie w zasoby odżywcze, jednak...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAGOCYTOZA

  Proces pochłaniania przez j komórki cząstek o wielkościach mikroskopijnych, np. bakterii, innych komórek lub ich części. Proces może służyć zdobywaniu pokarmu, jak u wielu pierwotniaków, gąbek, parzydełkowców i szkarłupni albo usuwaniu komórek martwych i obecnych w organizmie drobnoustrojów, jak u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EWOLUCJA

  Proces zmian i różnicowania się organizmów żywych na Ziemi trwający od chwili po wstania życia (w wyniku —> biogenezy) do chwili obecnej. Ewolucja dotyczy zmian własności organizmów, wyłaniania się nowych jednostek taksonomicznych i ich wymierania. Przyjmuje się, że w początkowych etapach ->...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /6 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAGOCYTY, komórki żerne

  W znaczeniu ogólnym: komórki, które wchłaniają i zazwyczaj trawią bakterie, krwinki. Fagocyty to komórki zaangażowane w reakcje odpornościowe zwierząt należących do kręgowców, jak i bezkręgowców. W węższym znaczeniu są to makrofagi, osteoklasty, chondroklasty, mikroglej i granulocyty (głównie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EUKARIONTY (Eucaryota)

  Eukariota, eukarioty, jądrowe, jądrowce - grupa organizmów jedno lub wielokomórkowych zawierających jądro komórkowe z -» chromosomami, otoczone błoną jądrową. Przypuszcza się, że organizmy eukariotyczne powstały około 1,8 mld lat temu. Zgodnie z teorią endosymbiotyczną, ich powstanie było...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 865

  praca w formacie txt

Do góry