Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  FOTOLIZA

  Rozkład wody pod wpływem światła. Proces ten zachodzi w chloroplastach w fazie jasnej fotosyntezy. Światło pełni tu rolę pośrednią, wybijając elektrony z chlorofilu fotosystemów zlokalizowanych w błonach gran. Dziura elektronowa (brak elektronu) fotosystemu PS II powoduje „zasysanie” elektronów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FMN - mononukieotyd flawinowy

  Koenzym dla wielu enzymów katalizujących reakcje utleniania I redukcji (oksydoreduktaz), pochodna ryboflawiny (witamina B2). Po przyjęciu dwóch elektronów i dwóch protonów przechodzi w formę zredukowaną FMNH2.

  NADH + H+ + FMN -> FMNH2 + NAD+

  FMN może też przyjmować (lub FMNH2 oddawać) jeden elektron...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITOCHROM

  Białko fotoreceptorowe występujące w komórkach roślinnych, pełniące funkcję receptora światła czerwonego i tzw, dalekiej czerwieni (promieniowania świetlnego o długości fali ok. 730 nm). Białko to występuje w komórkach w dwóch formach ulegających wzajemnym przekształceniom na skutek absorpcji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY PRZEJŚCIOWE, ogniwa pośrednie

  Przykłady gatunków, rodzajów, które posiadają cechy charakterystyczne dla dwóch grup systematycznych, np. euglena zielona - cechy roślin i zwierząt, lancetnik - cechy bezkręgowców i strunowców, a z wymarłych Seymouria - cechy płazów i gadów, Archaeopteryx - cechy gadów i ptaków. Formy przejściowe są w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITO HORMONY (hormony roślinne)

  Nie-białkowe związki organiczne, które w bardzo małych stężeniach modyfikują procesy fizjologiczne roślin (wzrost i rozwój) i ekspresję genów w komórkach. Podzielone na kilka grup omówionych poniżej.

  Auksyny (m.in. AAI- kwas 3-indolilooctowy, in-doliloacetonitryl) zlokalizowanie są w strefie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /3 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITONCYDY, fitoaleksyny

  Roślinne związki chemiczne wytwarzane dla obrony przed patogenami (grzyby, bakterie, wirusy). Pełnią rolę inhibitorów wzrostu dla tego patogenu. Fitoncydy wchodzą w sktad systemu obronnego rośliny wyższej. Fitoncydy są syntetyzowane np, przez czosnek, chrzan, jałowiec, bylicę i wykazują działanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FITOPLANKTON, plankton roślinny

  Mikroskopijne glony i sinice biernie unoszące się w toni wodnej. Fitoplankton jest pierwszym ogniwem w łańcuchu pokarmowym pelaglalu mórz i oceanów oraz jezior. W fitopianktonie morskim pierwszoplanową roię odgrywają okrzemki i bruzdnice, natomiast w wodach słodkich dominują złotowi-ciowce, okrzemki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIKOERYTRYNA

  Czerwony pomocniczy barwnik fotosyntetyczny należący do grupy fikobilin, występuje przede wszystkim w chromatoforach (prymitywnych chloroplastach), żyjących na dużej głębokości krasnorostów, nadając im czer-wonobrunatną barwę.

  Podobnie jak inne fikobili-ny, fikoerytryna zbudowana jest z czterech...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZJOLOGIA - dział biologii

  Nauka zajmująca się badaniem procesów i czynności życiowych organizmów roślinnych (fitofizjologia), zwierzęcych i człowieka na różnych poziomach organizacji: układów (np. neurofizjologia), narządów, tkanek (histofizjoiogia) oraz poszczególnych komórek (cytofizjologia), zdrowych i zmienionych chorobowo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILAMENTY POŚREDNIE

  Jeden z rodzajów włókien białkowych, tworzących bazę cytosz-kieletu w wielu komórkach zwierzęcych, służący prawdopodobnie jako jego wzmocnienie, chociaż niektórzy badacze przypisują temu rodzajowi włókien również inne funkcje.

  Filamenty pośrednie są większe od mikrofilamentów i mniejsze od...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 041

  praca w formacie txt

Do góry