Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  GALAKTOZEMIA

  Choroba genetyczna zaliczana do bloków metabolicznych szlaków przemian cukrowych. Wywołana jest recesywną mutacją jednego z genów przemiany laktozy, najczęściej galaktozotransferazy. Przyczynia się do niemożności przekształcania galaktozy w glukozę i odkładanie się jej w tkankach. Osobniki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotosynteza

  Proces przekształcania energii słonecznej w energię chemiczną, magazynowaną w formie związków organicznych, przeprowadzany przez organizmy autotroficzne (samożyw-ne): rośliny, glony i niektóre bakterie.

  Przy udziale światła słonecznego, pochłanianego (absorbowanego) przez bawniki fotosyntetyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /4 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMETANGIA

  Jedno- lub wielokomórkowe twory, w których rozwijają się gamety, występujące u roślin i grzybów. W zależności od budowy i rodzaju wyróżnia się: plemnie (anterydia) - tworzące plemnikilęgnie - jednokomórkowe gametan-gia żeńskie występujące u glonów i grzybów, w których może powstać od jednej do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOTAKSJA

  Typ reakcji ruchowej, generowany w odpowiedzi na światło i występujący głównie u organizmów fotosyntetyzujących np. glonów, pewnych typów bakterii i wiciowców. Fototaksja polega na swobodnej zmianie położenia organizmu w przestrzeni i pozwala danemu organizmowi na znalezienie dogodnych warunków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMETOFIT

  Jedno ze stadiów przemiany pokoleń u roślin (drugim stadium jest sporofit). Ko mórki tworzące gametofit są haploidalne, tzn. zawierają pojedynczy zestaw chromosomów (liczba chromosomów wynosi In). Funkcją gametofitu jest wytwarzanie gamet (komórek jajowych i plemników), które następnie, po zapłodnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOTROPIZM

  Reakcja ruchowa u roślin, wywołana bodźcem świetlnym, polegająca na takim ustawieniu się organów roślinnych, które umożliwia równomierne oświetlenie całej rośliny, Fototropizm związany jest zmianą w sposobie wzrostu danego organu, wywołaną różnicami w przestrzennym rozmieszczeniu światła...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTONASTIA

  Reakcja ruchowa roślin, wywołana zmianą intensywności padającego na nie światła, a nie jak w przypadku fototropizmu jego kierunkiem.

  Do fotonastii zdolne są liście posiadające kolanka liściowe, kwiaty oraz komórki szparkowe. Kwiaty niektórych gatunków roślin (np. tulipan) otwierają się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOSFAGENY

  To związki magazynujące energię w postaci wiązań fosforanowych. Są to np. fosfokreatyna i fosfoarginina. Spełniają w komórkach (głównie mięśniowych) tę rolę co ATP, ale są od niego trwalsze i bardziej wydajne. Fosfokreatyna jest rezerwuarem energii u kręgowców, fosfoarginina jest jej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOSFOLIPIDY

  Grupa związków chemicznych budujących (wraz z białkami integralnymi i powierzchniowymi) wszystkie błony biologiczne (pla-zmatyczne), wchodzą również w skład osłonek mielinowych włókien osiowych w komórkach układu nerwowego ssaków. Składają się one z dwóch cząsteczek kwasów tłuszczowych, reszty...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOSFORYLACJA

  Proces syntezy ATP (ade-nozynotrójfosforanu), związku pełniącego rolę komórkowego nośnika energii metabolicznej, z ADP (adenozynodwófosforanu) i fosforanu nieorganicznego (reszty kwasu ortofosforowego) przy wykorzystaniu energii. Można wyróżnić fosforylację oksydacyjną, zachodzącą w łańcuchu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 196

  praca w formacie txt

Do góry