Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  GASTROLITY

  Kamyki występujące w mięśniowych żołądkach wielu ptaków, ułatwiające rozdrabnianie pokarmu. U licznych skorupiaków gastrolity powstają z CaC03 i pełnią funkcję magazynu tego związku. Po linieniu wykorzystują węglan wapnia do utwardzania pancerza.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GASTRO-WASKULARNY UKŁAD

  Trawiąco-chłonący, występuje u jamochłonów. Pełni funkcje trawiące i rozprowadzające pokarm po ciele. Jest to jama wyścielona komórkami endo-dermalnymi, które wytwarzają enzymy trawiące i wchłaniają pokarm. U meduz układ gastro-wa-skularny jest w postaci kanałów promienistych i okrężnego, u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMETOGENEZA

  Proces prowadzący do powstania gamet. Gamety powstają poprzez podział mejotyczny somatycznej komórki w gonadach. W wyniku gametogenezy mogą powstać plemniki spermatogeneza czy komórki jajowe - oogeneza.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRAGMOPLAST, wrzeciono cytokinetyczne

  Beczułkowata struktura tworząca się przejściowo z włókien białkowych w czasie podziału komórki roślinnej w jej środkowym obszarze. Powstawanie fragmoplastu można obserwować w anafazie i na początku telofazy. W obrębie włókien białkowych gromadzą się drobne pęcherzyki aparatu Golgiego niosące...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOODDYCHANIE

  Proces występujący u roślin, przebiegający na świetle w sytuacji znacznie zmniejszonego stężenia dwutlenku węgla w tkankach. W takiej sytuacji karboksylaza 1.5-bifosforybulozy (rubisco), zamiast przyłączenia C02 do cząsteczki 1,5-bifosforybulozy (pierwszej reakcji cyklu Calvina-Bensona), katalizuje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GAMETY

  Komórki rozrodcze, powstające w 'wyniku gametogenezy, umożliwiające rozmnażanie płciowe. Czasami mogą to być tylko jądra komórkowe, jak w przypadku koniugacji u orzęsków. Organizmy jednokomórkowe mogą tworzyć gamety z przekształcenia całego ciała, zwane hologame-tami. Powstające w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GADY (Reptilia)

  Gromada  kręgowców zmiennocieplnych, których ciaio okrywa suchy, silnie zrogowaciaty, naskórek, tworzący tarcze i łuski. Gady należą do owodniowców. Współcześnie jest znanych 7800 gatunków grupowanych w cztery rzędy: żółwie, sfenodonty, krokodyle i łuskono-śne, dzielone na węże i jaszczurki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /6 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTOPERIODYZM

  Reakcja organizmu na zmieniający się w cyklu dobowym czas trwania okresów światła i ciemności, związana z działaniem tzw. zegara biologicznego. Jest wynikiem dostosowania się roślin i zwierząt do środowiska, w którym taki cykl występuje. Cechą charakterystyczną fotoperiodyzmu jest tzw. krytyczny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /2 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GALAKTOZA

  Cukier prosty (monosacharyd), posiadający sześć atomów węgla w cząsteczce (należący do heksoz) i zawierający grupę funkcyjną aldehydową (zaliczający się do aldoz).

  Tak jak w przypadku innych heksoz, atomy węgla w cząsteczce galaktozy tworzą charakterystyczny pierścień. Od glukozy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FOTORECEPTORY

  Białka lub specyficzne komórki pochłaniające światło i włączające okre- . śloną reakcję fizjologiczną w organizmie. Do foto-receptorów występujących u zwierząt i człowieka należą światłoczułe komórki siatkówki oka - pręciki i czopki. Komórki te odbierają docierające do oka bodźce...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nikita09 Dodano /19.07.2013 Znaków /1 239

  praca w formacie txt

Do góry