Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  Koniugacja

  Koniugacja jest najczęściej obserwowanym sposobem przekazywania DNA. Jest to przekazywanie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy - niezbędny jest tu bezpośredni kontakt fizyczny. Raz powstała informacja genetyczna szerzy się pomiędzy bakteriami w wyniku koniugacji, ponieważ jedna na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fimbrie (pili)

  Sztywne, powierzchniowe twory zbudowane z białka piliny (białko immunogenne). Występują u bakterii G(-) oraz nielicznych Gram(+) (Corynebacterium, Streptococcus). Fimbrie są krótsze i delikatniejsze od rzęsek. Ich liczba na powierzchni komórki jest zróżnicowana (od kilku do kilkuset Wyróżnia się dwa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transformacja

  Umierająca bakteria uwalnia w sposób ciągły DNA, który może zostać wychwycony przez inne bakterie. Zasada jest, że każdy obcy DNA, kiedy dostaje się do komórki, jest trawiony przez endonukleoazy restrykcyjne. Przy spełnieniu pewnych warunków taki DNA może zostać jednak zintegrowany. Transformujący...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adhezja

  >    Adhezja (przyleganie) - trwałe i nieodwracalny związek między komórką bakteryjną a daną powierzchnią. Interakcja ta ma charakter wysoce swoistego wiązania adhezyny (np. fimbrie) do receptora na powierzchni komórki nabłonkowej.

  >    Asocjacja - odwracalny związek między komórką bakteryjną a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /2 569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transdukcja

  W procesie transdukcji przekazanie DNA z jednej komórki do drugiej odbywa się przez wirusy bakteryjne zwane bakteriofagami. Bakteriofagi mogą oddziaływać na bakterie w dwojaki sposób:

  -    Zakażenie wirulentne (lityczne) niszczy ostatecznie komórkę bakterii. Bakteriofag wprowadza swój wirusowy DNA do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetrwalniki (endospory)

  Formy przetrwalne (spoczynkowe) wytwarzane przez niektóre rodzaje bakterii (Bacillus, Clostridium) w niekorzystnych warunkach środowiska (brak wody, substancji odżywczych itp.). Na ogół jedna komórka bakteryjna wytwarza tylko jedną endosporę, która może zajmować różne położenie w komórce: centralne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURY KOMÓRKI BAKTERYJNEJ I ICH FUNKCJE

  a)    osłony komórkowe:

  -    otoczki - egzopolisacharyd,

  -    ściana komórkowa,

  -    błona cytoplazmatyczna,

  b)    rzęski,

  c)    fimbrie (pili),

  d)    przetrwalniki,

  e)    wtręty (inkluzje) cytoplazniatyczne,

  f)    materiał genetyczny (nukleoid, plazmidy),

  g)    cytoplazma, mezosomy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje trandukcji

  >    Transdukcja uogólniona jest wynikiem pomyłki w łączeniu się główek faga napełnianych DNA. Zamiast zlepiania się wokół materiału genetycznego faga gromadzą się wokół fragmentu chromosomu bakterii lub plazmidu. Po włączeniu dostatecznej ilości DNA do główki fagawirusowa endonukleaza przecina...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wtręty cytoplazmatyczne

  -    ziarnistości wolutyny (polimer metafosforanu) - Corynebacterium diphtheriae,

  -    polimer kwasu poli-P-hydroksymasłowego - Bacillus megaterium,

  -    ziarenka wolnej siarki,

  -    ziarenka skrobi,

  -    ziarenka lipidów.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ściana komórkowa

  Peptydoglikan (mureina, mukopeptyd) — występuje u wszystkich bakterii z wyjątkiem rodzajów Mycoplasma, Halobacterium oraz form L bakterii. Cząsteczka peptydoglikanu to heteropolimer o złożonej budowie:

  •    Szkielet mureiny - naprzemiennie ułożone reszty N-acetyloglukozoaminy i kwasu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Irmina674 Dodano /27.08.2013 Znaków /3 694

  praca w formacie txt

Do góry