Biologia /6 398 prac/

  • Ocena brak

    KASTRACJA

    Operacyjne usunięcie gonad. Kastracja w młodym wieku uniemożliwia rozwój drugorzędnych cech płciowych, w wieku dojrzałym prowadzi do zaniku popędu płciowego. Kastracją określa się też usunięcie słupka lub pręcików w kwiecie w celu uniemożliwienia samozapylenia (np. krzyżówki u groszku...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /356

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KAZEINA

    Białko zaliczane do grupy fosfopro-tein, stanowiące główny składnik suchej masy mleka (u krowy 80% wszystkich białek). Frakcjonowana kazeina tworzy trzy główne grupy białek: -» asl, aS2, p i kappa. Wykazuje największą spośród białek mieka termostabilność. Tworzy charakterystyczne struktur/...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 254

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KATABOLIZM (rozkład, dysymilacja)

    Obok anabolizmu, stanowi jeden z dwóch głównych kierunków przemian metabolicznych, związanych z przepływem energii i materii. Obejmuje szereg egzoergicznych reakcji biochemicznych, prowadzących do uzyskania energii, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania komórek i całego organizmu.

    Obejmuje rozkład...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /728

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KATALAZA

    Enzym komórkowy, hemoprote-inaza z grupy oksydoreduktaz, której funkcją jest rozkład toksycznych nadtlenków wodoru (H20, -woda utleniona), powstających w procesach utleniania biologicznego.

    Jej znaczne ilości występują w komórkach wątroby i nerek (wysoki poziom metabolizmu), leukocytach (gdzie nadtlenki...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /977

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KATALIZATOR

    Substancja, która biorąc pośredni udział w reakcji chemicznej przyspiesza jej przebieg, sama nie ulega jednak zmianie podczas kolejnych etapów przekształcenia substratów w produkty. Reakcje chemiczne przebiegające z udziałem katalizatora zapisuje się za pomocą następującego schematu:

    A + K -» AK AK...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 768

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KARŁOWATOŚĆ

    Zmniejszone rozmiary ciała. Karłowatość u człowieka może być wywołana zaburzeniami hormonalnymi. Najczęstszą przyczyną jest niedoczynność przysadki mózgowej (niedobór somatotropiny) lub niedoczynność tarczycy. Czasem karłowatość zależy od czynników dziedzicznych, np. u karłowatych odmian...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /379

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KATASTROFIZM

    Teoria kataklizmów ogłoszona w XIX w. przez Curviera, Zakładała, że między poszczególnymi epokami geologicznymi miały miejsca kataklizmy o globalnym zasięgu (np. potop, zlodowacenia), w czasie których ginęły organizmy żywe. Teoria ta miała tłumaczyć nieciągłość form kopalnych na Ziemi i...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /649

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KAROTENOIDY

    Żółtopomarańczowe barwniki roślinne występujące w chloroplastach, ale także w chromoplastach, organellach komórek dojrzałych owoców, okwiatu, niektórych korzeni, np, marchewki i liści u niektórych gatunków roślin, np. fiołek alpejski. Karotenoidy są rozpuszczalnymi w tłuszczach pochodnymi izoprenu...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /1 644

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KATION

    Jon obdarzony ładunkiem dodatnim (anion - jon ujemny). Atom lub cząsteczka z niedomiarem elektronów, powstający w wyniku dyso-cjacji elektrolitycznej roztworów substancji, posiadających wiązania jonowe lub spolaryzowane (nieorganiczne kwasy, zasady i sole - elektrolity. W procesie elektrolizy roztworu...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /373

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    KAROTENY

    Obok ksantofili wchodzą w skład szerszej grupy - karotenoidów (ok. 500 wyizolowanych związków). Węglowodorowe barwniki roślinne, o wzorze sumarycznym C40H56, zawierające 11 sprzężonych wiązań podwójnych, barwy żółtoczerwonej. Di i tetraterpeny (izoprenoidy) barwy żółtej, pomarańczowej, czerwonej...

    Ocena / Przedmiot / Biologia

    Autor /IdaD Dodano /24.07.2013 Znaków /2 955

    praca w formacie txt

Do góry