Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  LAKTAZA

  Enzym hydrolityczny rozkładający dwucukier laktozę na cukry proste: glukozę i ga-laktozę. Występuje w gruczołach mlekowych i przewodzie pokarmowym ssaków, a jej aktywność jest szczególnie wysoka u noworodków.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWASY TŁUSZCZOWE

  Związki zbudowane z długiego łańcucha węglowodorowego zawierającego grupę karboksylową na końcu. Prawie wszystkie naturalnie występujące k. t, zbudowane są z parzystej liczby atomów węgla, co jest konsekwencją tego, że są syntetyzowane z fragmentów dwuwęglowych. Bardzo rzadko występują w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANUGO

  Meszek płodowy/włosy płodowe - delikatne, miękkie owłosienie ciała płodu. Najintensywniejszy rozwój i. zachodzi ok. 7 miesiąca ciąży - pokrywa wówczas prawie całe ciało płodu, z wyjątkiem wewnętrznych powierzchni dłoni i stóp, powiek, pępka, warg. W 8 miesiącu włoski te na ogół wypadają, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAKTOZA, cukier mleczny

  Dwucukier złożony z (3-D-galaktozy i (3-D-glukozy połączonych wiązaniem (31-4 giikozydowym, o nazwie systematycznej: p-D-gaiaktopiranozy!o-(l-H> 4)-p-D-glukopiranoza, Laktoza jest produkowana w gruczołach mlecznych ssaków, mleko ludzkie zawiera jej około 7%. Jest o 75% mniej słodka od sacharozy. Enzymem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWAŚNE DESZCZE

  Powszechna nazwa opadów kwaśnych, czyli opadów atmosferycznych o kwaśnym charakterze, poniżej pH = 5,65 charakterystycznego dla typowego deszczu. Powstają na skutek oddziaływania z wodą ditlenku siarki i tlenków azotu. Związki te, po emisji do atmosfery, na skutek kontaktu z parą wodną lub kroplami wody...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /3 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMARCKA TEORIA, lamarkizm

  Piewsza, całościowa teoria ewolucji organizmów, sformułowana przez przyrodnika francuskiego J. B. Lamarcka w dziele Filozofia zoologii.

  Lamarck zakładał w swojej teorii, że wszystkie organizmy żywe obdarzone są wewnętrzną siłą życiową, dążeniem do złożoności i doskonałości. Kierunek zmian...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIAT

  Przekształcony i skrócony pęd, na którym osadzone są elementy związane w większym (pręciki, słupki) lub mniejszym (dno kwiatowe, okwiat) stopniu z rozmnażaniem płciowym roślin. Kwiat rozwija się z przekształconego wierzchołka wzrostu w pąkach szczytowym lub pachwinowych. Zawarty w nich merystem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /14 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMBLIA

  Rodzaj pasożytniczych wiciowców zwierzęcych, których przedstawiciele występują w przewodzie pokarmowym wszystkich grup kręgowców. Żywią się endoosmotycznie (wchłanianie całą powierzchnią ciała), przenoszone w postaci cyst. Występująca u człowieka lamblia zwykle pa sożytuje w jelicie cienkim...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWIATOSTAN

  Zbiór pędów, na których rozwijają się kwiaty, zwykle wyraźnie odgraniczony od reszty rośliny, często zawierający dodatkowo liście przykwiatowe. Kwiatostan uiistniony zawiera liście pełniące funkcje asymilacyjne, natomiast rzadko można spotkać kwiatostany całkowicie bezlistne. Sposób ułożenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /5 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAMINARYNA

  Wielocukier zbudowany z reszt glukozy, połączonych wiązaniami glikozy-dowymi, o cząsteczkach rozgałęzionych. Budowa l. jest bardziej zbliżona do budowy celulozy niż skrobi (rozgałęzienia łańcuchów występują rzadko). L. występuje jako produkt asymilacji i materiał zapasowy u glonów z gromady...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt

Do góry