Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  LEPIDODENDRON

  Iuskodrzew, wymarty gatunek należący do widłaków różnozarodniko-wych, występujący od górnego dewonu do permu.

  L. charakteryzował się prostym pniem o wysokości do 30 m, który na szczycie rozgałęziaj się dychotomicznie (widiasto), tworząc obszerną koronę. Równowąskie liście wyrastały na...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LAS

  Formacja roślinna, w której dominują drzewa o koronach stykających się ze sobą. Roślinność lasów zwykle dzieli się na warstwy zwane piętrami: drzewa (drzewostan), krzewy (podszyt), zioła i krzewinki (runo) mchy, porosty. W zależności od typu lasu poszczególne piętra mogą wykazywać się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEUKOPLASTY

  Obok chloro- i chromoplastów stanowią autonomiczne organelle komórek roślinnych. Długości ok. 2-6 iim, otoczone podwójną błoną białkowo - lipidową, wypełnione stromą.

  Zawierają materiał genetyczny pod postacią kolistej cząsteczki DNA oraz rybosomy (70S, wolne lub związane z błonami)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEPKIE KOŃCE

  Jeden ze sposobów nacinania dwuniciowego DNA przez enzymy restrykcyjne. Enzymy restrykcyjne nacinają dwuniciową cząsteczkę DNA w obu niciach, w pozycjach nie leżących naprzeciwko siebie, Np.

  EcoRi - sekwencja rozpoznawana przez enzym:

  5’ - GAATTC - 3’

  3' - CTTAAG - 5’ w wyniku działania enzymu powstają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LASECZKI

  Typ morfologiczny bakterii, charakteryzujący się cylindrycznym kształtem komórki bakteryjnej. Laseczki tworzą także formy przetwalnikujące. Przykładem laseczek jest np, Bacil-lus subtilis, Bacillus antracis.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LEPTOTEN

  Pierwsze stadium profazy pierwszego podziału mejotycznego (tzw. cienkich, lepkich nici), w którym dochodzi do kondensacji podwojonej chromatyny (replikacja) i powstania chromosomów oraz tworzy się wrzeciono podziałowe (kariokinetyczne).

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Latencja

  1.    Okres lub stan utajenia cechy lub możliwości (np. okres utajenia choroby) związany ze stanem niepatogennym mikroorganizmu.

  2.    Występowanie u organizmu cech fenotypowych różnych od genotypu, tj. nieujawnienie się genu lub genów w fenotypie pomimo ich obecności w genomie.

  3.    Stan utajonych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LETALNY GEN

  Gen (ai lei), którego ujawnienie się powoduje niezdolność do życia i śmierć przed osiągnięciem wieku rozrodczego. Objawy le-talności występują najczęściej u osobników ho-mozygotycznych pod względem danego genu letal-nego. Większość z nich ma charakter recesywny, np. allele warunkujące...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KWASY NUKLEINOWE

  Polimerowe związki organiczne, zbudowane z nukleotydów, połączonych ze sobą wiązaniami fosfodiestrowymi. Kwasy nukleinowe są liniowymi cząsteczkami. Uczestniczą w przechowywaniu informacji genetycznej, jej przekazywaniu i odczytywaniu, a więc ekspresji. Wyróżniamy:

  DNA - kwas dezoksyrybonukleinowy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LANGERHANSA WYSEPKI, wyspy trzustkowe

  Skupienia komórek w obrębie jednego z gruczołów dokrewnych. Komórki alfa L. w. produkują giukagon, który podnosi poziom cukru we krwi (ponieważ uwalnia glukozę z glikogenu w wątrobie) i zwiększa glukoneogenezę. Komórki beta L. w. wydzielają insulinę, która obniża poziom glukozy we krwi, ułatwiając...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt

Do góry