Biologia /6 398 prac/

 • Ocena brak

  LIBIDO, popęd płciowy

  Skłonność do kontaktu płciowego z osobnikami przeciwnej płci. U kręgowców i człowieka I. występuje pod wpływem hormonów gonadotropowych oraz hormonów płciowych wydzielanych przez jądra i jajniki. Pojawienie się l. wiąże się z dojrzewaniem płciowym i zwiększeniem syntezy estrogenów u samic, a...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIMFOCYTY

  Niejednorodna grupa białych krwinek, odgrywająca istotną rolę w reakcjach odpornościowych organizmu. Posiadają zdolność rozpoznawania antygenów (markerów) powierzchniowych komórek obcych i własnych organizmu (antygenów zgodności tkankowej HLA - ang. hu-man leukocyte antigen). Powstają (Hmfopoeza) w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /4 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LICZEBNOŚĆ POPULACJI

  Jedna z podstawowych cech populacji, oznacza liczbę osobników składających się na daną populację, czyli zespół osobników jednego gatunku zamieszkujący w danym czasie określoną przestrzeń i wzajemnie na siebie oddziałujących.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIA BOCZNA, linia naboczna

  Zespół skórnych komórek zmysłowych, wrażliwych na ruch wody, występujących u bezżuchwowców, ryb i larw płazów, L. b. umożliwia orientację w mętnej wodzie lub nocą i pozwala wyczuć zbliżającą się zdobycz.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIEBIGA PRAWO MINIMUM

  Prawo, dotyczące tolerancji organizmów na różne czynniki obecne w środowisku, sformułowane zostało na podstawie badań eksperymentalnych J, Von Liebiega nad potrzebami pokarmowymi roślin uprawnych, w XIX wieku.

  Prawo minimum Liebiega mówi, że wzrost i rozwój organizmu określany jest przez ten...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIENIE

  Okresowe zrzucanie powierzchniowych części ciała niektórych zwierząt. U bezkręgowców linienie po/ega na zrzucaniu oskórka w formie larwalnej, do czasu osiągnięcia dojrzałości płciowej lub przez całe życie. W przeważającej części przypadków linienie związane jest ze skokowym wzrostem zwierzęcia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGAZY

  Enzymy tworzące nowe wiązania i wykorzystujące do tego energię z ATP. Zaliczane są do 6 klasy enzymów (syntetazy). W zależności od typu tworzonego wiązania (C —0, C — S, C — N lub C — C) I. dzieli się na podklasy. Ligazy DNA uczestniczą w łączeniu nici kwasu dezoksyrybonukleinowego, karboksylaza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINIE PAPILARNE (linie brodawkowe)

  Wytwory skóry właściwej, bruzdy i listewki (utworzone z tzw, grzebieni skóry), do których wnikają zakończenia nerwów czuciowych, naczynia włosowate i ujścia gruczołów potowych.

  Tworzą charakterystyczny, indywidualny dla każdego człowieka (ssaków naczelnych, niektórych torbaczy), niezmienny układ...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LIGNIFIKACJA

  Proces drewnienia, inkrusta-cji ścian komórkowych nierosnących komórek roślinnych ligniną, w wyniku czego ulegają one silnemu stwardnieniu i ubytkowi wody, stając się sztywne i zyskując odporność na mechaniczne i chemiczne uszkodzenia (np. działanie drobnoustrojów).

  Cząsteczki ligniny mają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LINNEUSZ KAROL (1707 - 1778)

  Szwedzki przyrodnik i lekarz, twórca binominalnej nomenklatury biologicznej. Autor teoretycznych prac o kluczowym znaczeniu dla systematyki. W swoich pracach podsumował wiedzę o organizmach żywych (szczególnie o roślinach), uporządkował nazewnictwo, ustalił i zdefiniował podstawowe Kategorie systematyczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /IzaakGgG Dodano /25.07.2013 Znaków /989

  praca w formacie txt

Do góry